Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého a Pardubického regionu proběhlo dne 16. 1. 2020 v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, hlavními organizátory byly královéhradecká a pardubická ORL klinika. Partnerem semináře byla firma Cochlear Europe Limited.

Před zahájením vlastního odborného programu byla udělena cena publikační platformy „Mefanet“ za elektronickou monografii eOtorinolaryngologie prof. MUDr. Ivanu Hybáškovi, DrSc. Cenu předal proděkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Hlavním tématem vlastního odborného programu byla problematika maligních kožních nádorů a požadované velikosti chirurgických okrajů. Jednotlivé přednášky byly již tradičně koncipovány jako odpověď na otázku co požadovat a co lze očekávat od jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice a léčbě zhoubných nádorů kůže. Přednášejícími byli proto nejen otorinolaryngologové, ale také dermatolog, patolog, oční lékař, plastický chirurg a onkolog. Postupně zazněly následující přednášky:

  1. Mejzlík, M. Černý: definice pozitivního okraje
  2. Čelakovská: požadavky na velikost negativního okraje u kožních nádorů
  3. Laco: technika vyšetření okrajů, peroperační vs pooperační hodnocení okrajů
  4. Pokorný., J. Vodička: problematika pacienta a jeho rodiny
  5. Vodička, K. Pokorný: bazaliom, spinaliom kůže
  6. Škvarlová a kol: zhoubné nádory kůže pohledem začínajícího lékaře
  7. Lutonský: vnitřní oční koutek a slzné cesty u kožních nádorů
  8. Fibír: maligní melanom
  9. Školoudík, P. Kordač: karcinom z Merkelových buněk
  10. Vošmik, M. Hodek: vliv pozitivních okrajů na pooperační onkologickou terapii

Komplexní problematika diagnostiky, chirurgické a onkologické léčby a protetické péče byla na závěr semináře demonstrována na kazuistických sděleních v panelové diskusi (V. Chrobok, P. Čelakovský). 

P. Čelakovský, V. Chrobok