XVI. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ

XVI. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ

(12.-14.10.2016, Rožnov pod Radhoštěm)

Ve dnech 12.-14.10.2016 se konal již XVI. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. Jedná se o odbornou akci, která je pořádaná ORL lékaři do 35 let každé 2 roky. Místo konání se pravidelně střídá mezi Českou republikou a Slovenskem. Protože poslední setkání bylo před 2 lety v Košicích, letošní kongres byl pořádán lékaři z ORL kliniky FN Ostrava v malebném Rožnově pod Radhoštěm nedaleko Skanzenu. Velmi milým překvapením byl počet účastníků, kterých přijelo 140, a účast tak byla téměř dvojnásobná ve srovnání s minulými kongresy.

Hlavním cílem tohoto kongresu je umožnit začínajícím lékařům setkat se v ne příliš formálním prostředí a poskytnout ideální možnost k přednesení prvního příspěvku a volné diskusi. Vše za účelem umožnit předání vzájemných zkušenosti, fíglů a poznatků. V souladu s touto myšlenkou byla zvolena nosná témata kongresu a to: „Co Vás může potkat na pohotovostní službě“ a „Základní chirurgické výkony“. Nechyběla samozřejmě také varia.

Odborný program byl v duchu motta kongresu zahájen dvěma zvanými přednáškami. V první přednášce MUDr. Zeleník, Ph.D. představoval základní principy, pravidla a zásady mikrolaryngoskopie, ve druhé pak prof. MUDr. Komínek, Ph.D., MBA hovořil o svých zkušenostech soudního znalce a na případech z praxe ukázal, na co je nutné dávat si pozor a čeho se vyvarovat.

Následný odborný program byl rozdělen do 5 moderovaných bloků přednášek a 2 bloků, ve kterých byly prezentovány postery. Byly prezentovány výsledky studií, zajímavé kazuistiky, přístup k základním ORL onemocněním a zkušenosti klinických i neklinických pracovišť z České republiky i Slovenska. Kvalita odborného programu byla skutečně vysoká s bohatou diskusí. Program byl zakončen živými HD přenosy z operačních sálů ORL kliniky FN Ostrava, při kterých byly v praxi ukázány zásady mikrolaryngoskopie a byla představena metoda léky navozené spánkové endoskopie.

Společenský program byl také bohatý, přestože od uvítacího táboráku muselo být pro rozmary počasí nakonec upuštěno.

Kongres mladých otorinolaryngologů je příležitostí se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontakty. Jsme přesvědčeni, že svůj účel bezezbytku splnil. Další setkání proběhne za 2 roky na Slovensku pod záštitou dětské ORL kliniky v Bratislavě.

MUDr. Martin Formánek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, LF OU Ostrava