Zpráva z 3. ORL akademie

Zpráva z 3. ORL akademie

Ve dnech 14. 10. – 15. 10. 2016 se 155, převážně mladých lékařů, zúčastnilo již 3. ročníku ORL Akademie v Rožnově pod Radhoštěm. Tato akce, pořádaná sekcí Mladých ORL pod záštitou výboru ORL společnosti, si klade za cíl v průběhu pěti let obsáhnout celou problematiku oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Přednášky jsou určeny zejména rezidentům v předatestační přípravě, ale zcela jistě si najdou zájemce i mezi zkušenějšími lékaři, toužícími po zopakování znalostí.

V pátek byly v Hotelu Eroplán na programu nejprve přednášky na téma krčních metastáz v podání prof. Betky a doc. Čelakovského. Téma obsáhlo celou diferenciální diagnostiku zduření na krku včetně parafaryngeálních nádorů, problematiku blokových krčních disekcí a postupu u pacientů s metastázou neznámého primárního nádoru. Následovala sekce audiologická, pojednávající  obšírně o metodách vyšetření sluchového aparátu i rehabilitaci nedoslýchavosti, a to jak sluchadlovou, tak chirurgickou (doc. Lejska, as.Dršata).

Nově nabyté vědomosti pak měli účastníci možnost prodiskutovat na společenském večírku v hospodě Na posledním groši pod hlavičkou Valašského muzea v přírodě.

Sobotní den zahájily přednášky prof.Chroboka a MUDr. Kučery, zaobírající část foniatrickou a fonochirurgickou. Důkladně byla probrána anatomie a fyziologie hrtanu spolu s možnostmi chirurgické a konzervativní léčby morfologických i funkčních postižení hrtanu. Setkání zakončili prof. Komínek s as. Matouškem na téma plastické chirurgie v ORL. Konkrétně se posluchači dozvěděli spoustu zajímavého o rekonstrukční chirurgii hlavy a krku, (rino)septoplastikách i o plastice defektů baze lební.

 Další ročník, který se uskuteční v Praze, je plánován na 6. 10. -7. 10. 2017. Pro bližší informace sledujte webové stránky www.orlakademie.cz.

Posledním dnem 3. ORL Akademie v Rožnově pod Radhoštěm ukončili svou činnost v sekci Mladých ORL Michal Černý a Zuzana Balatková. Oběma patří veliké poděkování za odvedenou práci. Speciální poděkování si zaslouží Michal Černý za velmi obětavý a aktivní přístup k fungování sekce, na nějž se bude snažit navázat nové vedení ve složení: Zdeněk Fík (Praha), Martin Formánek (Ostrava), Jakub Syrovátka (Nový Jičín), Jana Šatanková (Hradec Králové), Miroslav Veselý (Brno).

 

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit