Výběrové řízení: Primář/Primářka ORL

Výběrové řízení: Primář/Primářka ORL

 

 

 

Kvalifikační požadavky:

  • VŠ lékařského směru + specializovaná způsobilost v příslušném oboru

  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

  • životopis s přehledem odborné praxe

  • ověřené doklady o dosaženém vzdělání

  • písemným souhlasem s nakládáním s osobními údaji uchazeče

  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Nástup od: dle dohody

Uzávěrka přihlášek: 17.10.2014

Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit