1st International TransOral Robot Surgery (TORS) Conference, Philadelphia

1st International TransOral Robot Surgery (TORS) Conference, Philadelphia

Ve dnech 24. a 25.7.2014 se uskutečnila v americké
Filadelfii 1. Mezinárodní konference zaměřená na transorální robotickou
chirurgii – 1st International TransOral Robot Surgery (TORS)
Conference
.

Organizátorem akce bylo oddělení ORL a chirurgie
hlavy a krku Univerzitní nemocnice v Pensylvanii – Department of
Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Hospital of the University of
Pennsylvania.

Program konference byl velmi nabitý, a proto
nepřekvapilo, že registrace účastníků začínala již v 6.30 ráno v moderní budově
Smilow Center for Translation Research, která je součástí univerzitního centra
pro medicínu Penn Medicine  .

Vlastní přednáškový program otevřeli uvítacím
slovem prof. Gregory S. Weinstein a Bert W. O’Malley, Jr., kteří byli zároveň
moderátory.

Přes 200 posluchačů z celého světa mohlo sledovat
přednášky a praktické demonstrace operací v jak v přednáškovém sále, tak
současně na velké projekci promítané do předsálí. Zde se tradičně prezentovali
stánky firem, které se podílí technologicky na robotické chirurgii  a současně zde také byla možnost občerstvení,
připraveného  v duchu lehké a zdravé
stravy.

První den konference byl věnován teoretickým
přednáškám, které se zaměřily na problematiku onkologických TORS operací v
oblasti kořene jazyka, supraglotis a parafaryngeálního prostoru. Auditoriem
velmi očekávaná byla přednáška „otce zakladatele“ TORS prof. Weinsteina
o přístupu, indikacích a kontraindikacích TORS pojmenovaná: „T Staging is
Not Enough: A Reasonable Approach to Understanding Indications and
Contraindications for TORS“.
Se-Heon Kim z korejské university Yonsei
demonstroval problematiku TORS pyriformního recesu a  Bert W. O’Malley  přístup TORS k tumorům parafaryngeálního
prostoru a baze lební.

TORS

Dr. Mendez poukázal na možnosti TORS pro detekci
neznámého primárního tumoru v oblasti hlavy a krku, zejména pak cílené biopsie
kořene jazyka a tonzily.

Diskutovaným bodem programu byla také totální
laryngektomie s využitím TORS prezentovaná prof. Lawsonem z Belgie.

Doktor Cohen a doktor Holsinger z USA se věnovali
problematice HPV, jeho vlivu na vznik tumorů v oblasti orofaryngu  a jejich možnosti řešení pomocí TORS.

Představitelem metody aplikace TORS u syndromu
obstrukční spánkové apnoe byl, v České republice známý, prof. Vicini z univerzitní
nemocnice ve Forli, Pavia z Itálie, který prezentoval své zkušenosti se
spánkovou fibroskopií, resekcí kořene jazyka a epiglotomií.

Mezi přednáškami také došlo na neformální a vřelá
setkání autora článku s prof. Weinsteinem a prof. Vicinim, jejichž přátelství
se váže k začátkům metody TORS.

TORS

Druhý den sympozia byl zaměřen na „live“
ukázky různých operací TORS. Techniky resekcí tumorů v oblasti tonzily, kořene
jazyka, supraglotis a parafaryngálního prostoru demonstrovali prof. Weinstein,
Lawson a  B. W. O’Malley. Komentování
operací v expertním panelu se účastnili Dr. Roberto Araujo Lima, Fernando L. Dias, Mohssen Ansarin a Neils Kokot
ze Spojených států.

Oba dva dny perfektně připraveného programu 1.
Mezinárodní TORS konference ukázaly mnoho zajímavého ve využití této metody a
staly se také díky slunečnému a horkému počasí, které v tu dobu panovalo,
nezapomenutelným zážitkem.

MUDr.
Karel Sláma jr.