Otologický a otoneurologický kurz 2017

Otologický a otoneurologický kurz 2017

Ve dnech 23. až 26. ledna 2017 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil již čtvrtý ročník otologického a otoneurologického kurzu. Pozvání tentokrát přijali dva zahraniční hosti, prof. Miklós Tóth z Hamburgu a dr. Eleftherios S. Papathanasiou z Kypru. Profesor Tóth je otolog, s mimořádnými znalostmi anatomie a embryologie temporální kosti, jeho sdělení vhodně doplnila program otologické a otochirurgické části kurzu. Z pořádajícího pracoviště přednesli přednášky prim. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Oliver Profant, as. Zdeněk Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jan Bouček. Hosty z dalších místních pracovišť byli as. Radka Pourová – Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, as. Jiří Lisý – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, as. Ondřej Čakrt – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM a as. Libor Černý – Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN.

Středeční program je již tradičně věnována otoneurologii. Letos byl nově zařazen i workshop dr.Papathanasiouse zaměřený na teoretickou a praktickou část VEMP vyšetření. Otoneurologický program byl zakončen praktickým nácvikem diagnostických a terapeutických manévrů. Nasazení a přístup lektorů – as. Čady, as. Čakrta, as. Balatkové a dr. Hrubé byl účastníky, i přes ataky vertiga a nauzey, kladně hodnocen.

Další novinkou letošního ročníku byl blok zaměřený na endoskopickou ušní chirurgii, který přednesl as. Richard Salzman – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Olomouc. Teoretický úvod doprovodil přehlednou demonstrací středoušní anatomie a základních endoskopických technik na kadaveru. Následně měli všichni účastníci možnost si endoskopii středouší prakticky vyzkoušet.

V průběhu všech čtyř dnů byly teoretické přednášky doplněny živými přenosy z operačních sálů, kdy výběr operací byl tematicky přizpůsoben průběhu kurzu. Obrazem v HD kvalitě byly přenášeny komentované operace: myringoplastika a stapedoplastika (operace vedli prim. Jan Kluh, as. Jan Bouček), technicky byla zajištěna i přímá komunikace s operatérem z auditoria. Středeční otoneurologický program byl prokládán obrazem a vstupy z operace vestibulárního schwannomu, kterou vedli prof. Betka a prof. Zvěřina. Ve čtvrtek byla přenášená kochleární implantace, kterou vedl as. Zdeněk Čada.

Teoretické anatomické znalosti a operační techniky mělo možnost si 11 přihlášených účastníků vyzkoušet v rámci disekce spánkové kosti – v pondělí a úterý odpoledne. Intenzivních několik hodin preparace probíhalo pod přísným, ale vlídným dohledem lektorů, včetně prof.Tótha. V průběhu těchto dnů byl pro všechny k dispozici také model k zavedení perimodiolární elektody CI532 (Cochlear) kochleárního implantátu a model k Baha Connect i Attract implantaci, pod vedením ing. Tichého.

Celkem se kurzu zúčastnilo 18 otorinolaryngologů z České republiky a Slovenska.

Otologický a otoneurologický kurz 2017, jak z hlediska odborného, tak společenského, byl účastníky hodnocen kladně. V termínu 22. – 25. ledna 2018 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku.  

 

Za organizátory:

MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel. 224434301

e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz