XXII. dny  RAPPL, Karlova Studánka

XXII. dny RAPPL, Karlova Studánka

Ve dnech 12.-14.1.2017 se v Karlově Studánce konaly tradiční XXII. dny RAPPL  aneb dny rinologie, pneumologie, alergologie, praktického lékařství, lázeňství. Tyto dny jsou největší mezioborová akce v rámci ČLS JEP. Letošního ročníku se zúčastnilo 393 účastníků.

V rámci rinologie bylo  předneseno 14 sdělení, která byla rozčleněna  do sekce  nových metod, nádorů, kazuistik.  Z nových metod zaujalo jednoduché vyšetření průchodnosti nosu metodou Peak Nasal Inspiratory Flow (PNIF) Meter (P. Schalek), které je jednoduché a cenově dostupné a může sloužit jako alternativa k rinomanometriím.  V otázce  balonkových   tuboplastik u chronické dysfunkce  Eustachovy tuby (D. Jančatová)  byl podán zatímní přehled indikací k tuboplastikám. Velmi byla diskutována otázka dětských urgentních bronchoskopií (L. Koptíková, ORL České Budějovice), kde dosud není jednoznačné stanovisko společností,  kdo  by je měl provádět. Podnětný je názor ze Švédska (J. Vokurka), kde šetřením na základě zásad Evidence Based Medicin, bylo zjištěno, že za posledních 20 roků u cizích těles tracheobronchiálního stromu nedošlo k žádnému prodlení ani komplikaci, když se výkon provedl  v pracovní době ve specializovaném centru a ne při  ÚPS ústavní pohotovostní služby po přijetí. Směrnice upravující postup při nálezu cizího tělesa v tracheobronchiálním stromu , která byla vydána formou zákona, uvádí , že cizí těleso  není urgentní situace vyžadující okamžitý  výkon. V Olomouckém kraji mají zajištěnou 24 hodinovou bronchologickou službu a cizí tělesa odstraňují  pneumologové. V diskuzi zaznělo také, že kdo neprovádí dostatečný počet bronchoskopií nemá  patřičnou erudici k výkonu urgentnímu.

V sekci nádorů byla zajímavá přednáška  týkající se postupu při odstranění velkých nádorů dutin nosních – intra – extrakapsulární, který umožňuje odstranění celého nádoru (J. Vokurka). V sekci kazuistik  byla účast i kolegyně (A. Hrazdírová) z pneumologické společnosti, čímž se naplnilo téma mezioborové spolupráce, která byla prezentována i jinými přednášejícími z ORL společnosti (R. Snopčok, T. Ondrová, M. Svoboda, M. Máchalová).

V dalších dnech byla sdělení společnosti pneumologů  alergologů a lázeňství. Zde byla zajímavá sdělení týkající se léčby recidivujících herpetických infekcí (J. Bystroň), léčby alergické rýmy  v těhotenství (B. Novotná), či vlivu délky  pobytu v lázních na dechové  parametry pacientů s CHOPN (J. Vrabec, M. Krybusová). 

Celé jednání provázelo krásné zimní počasí s dostatkem sněhu, takže i stránka sportovní a společenská byla výborně naplněna.  Velký dík patří pracovníkům Horských lázní Karlova Studánka.

Příští dny RAPPL se konají 18.-20.1.2018 (téma: Kdo, kdy, kde a jak pečovat o pacienty se sinusitidami. Novinky v rinologii. Kazuistiky).

MUDr. Milan Svoboda

rinologická sekce ČSORLCHHK ČLS JEP