Oznámení

Oznámení

Dne 26.2.2017 nás opustil ve věku 87 let emeritní přednosta ORL kliniky LF UP a FN Olomouc, prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc. Jeho odchodem ztrácí naše Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP přátelského kolegu, znamenitého lékaře, vědce a pedagoga. Prof. Hubáček celý svůj život zasvětil otorinolaryngologii a významnou měrou přispěl k jejímu rozvoji. Jeho jméno tak zůstane navždy zapsáno do historie našeho ORL oboru. Čest jeho památce.   
 
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
za ORL kliniku FN Olomouc
 
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
za ČSORLCHHK ČLS JEP