ORL-HNS Prague 2015: volný registrační poplatek pro mladé otorinolaryngology

ORL-HNS Prague 2015: volný registrační poplatek pro mladé otorinolaryngology

Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP se rozhodla vyhlásit soutěž o 3 registrační poplatky na 3rd Congress of European ORL-HNS, který se koná v Praze 7.-11. června 2015, a podpořit tak mladé ORL kolegy.

Podmínky:
– členství v ORL společnosti (možnost přihlášky zde)
– věk do 35 let včetně v době konání kongresu
– zaslání názvu a abstraktu navrhované přednášky nebo posteru ve formátu DOC či DOCX do 10.1.2015 na adresu info@mladiorl.cz.

Vyhlášení vítězů proběhne do 15.1.2015, aby se účastníci stihli zaregistrovat ještě za „early bird fee“ a odeslat v termínu svůj abstrakt.

Proplacení kongresového poplatku se uskuteční na základě uveřejnění příspěvku ve sborníku abstrakt a zaslání naskenovaného potvrzení o uhrazení registračního poplatku.

Podrobnosti o kongresu naleznete na: http://cz.europeanorl-hnsprague2015.com

Těšíme se na Vaše příspěvky.

Michal Černý
za Sekci mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit