Zpráva o průběhu 27. mezinárodního FESS kurzu

Zpráva o průběhu 27. mezinárodního FESS kurzu

Zpráva o průběhu 27. mezinárodního kurzu
endoskopické endonazální chirurgie,

který se konal ve dnech 11.-14. listopadu
2014 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze.

 

Letošního kurzu se zúčastnilo 32 lékařů,
19 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

 

 

 

 

První dva dny kurzu byly věnovány
základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky
se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky
indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na
dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: supra- a
infraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie,
turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem),
argonplazmakoagulace, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku
ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití shaveru a demonstraci
navigačních systémů (optického i elektromagnetického).

 

 

Druhé dva dny kurzu byly věnovány
problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly
přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN, zejména
o invertovaném papilomu a adenomu hypofýzy, průběžně bylo probráno řešení
komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace
pro chronickou rinosinusitidu s polypy, dacryocystorinostomie, výkon pro
karcinom maxilárního sinu. Některé z operací byly vedeny s využitím
navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění.

 

V odpoledních hodinách třetího
dne kurzu proběhlo v klášteře Emauzy tradiční 14. ORL forum, jehož program
navazoval na FESS kurz, zejména přednáškou Prof. Jan Plzáka

„Endoskopické přístupy na
nádory vedlejších dutin nosních a baze lební“ a i sdělením Prof. Jiřího
Beneše (Infekční klinika 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
„Infekce v ORL oblasti z pohledu infektologa“

 

Preparační kurz na kadaverech byl
rozdělen do tří běhů po 6-7 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři
si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními
instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita
preparačního kurzu zcela naplněna.

 

Odborné přednášky přednesli jak
pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as.
Jaroslav Betka, Prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie
hlavy a krku FN Hradec Králové), dr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s. r. o), as. Adam
Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a
resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka (Klinika
ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), dr. Milan Svoboda (Oddělení
ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující
chirurgové: dr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, Prof. Jan Plzák, Doc. Jan
Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek
(Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus,
Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli
možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při
operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů
(včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů (včetně typů s
proměnným úhlem pohledu), kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení
kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů, 3D zobrazení,
atd.

27. mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat
značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením
teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů
z operačního sálu (celkem 11 operací) a vlastního nácviku práce
s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat
ve dnech 10.-13. listopadu 2015.

 

Za pořadatele Prof. MUDr. Jan
Plzák, Ph.D.

 

 

Klinika otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

katedra otorinolaryngologie IPVZ

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel. 224434301

jan.plzak@fnmotol.cz