Studijní pobyt na ORL klinice v Augsburgu

Studijní pobyt na ORL klinice v Augsburgu

(listopad 2014)

Historie Augsburgu, třetího nejlidnatějšího města Bavorska s populací kolem 280 tisíc obyvatel, ležícího asi 70 km severozápadně od Mnichova, se datuje již od doby Římské říše, kdy byl založen původně jako legionářský tábor v r. 15 před Kristem potomky císaře Augusta. V 15. a 16. století byl Augsburg jedním z nejvýznamnějších finančních center v Evropě a v 16. století jedním z center náboženské reformace. Roku 1555 zde pak byl podepsán Augsburský mír, který ukončil rozpory mezi katolíky a protestanty. V 19. století se Augsburg stal významným průmyslovým centrem – r. 1892 zde v automobilce MAN Rudolf Diesel vynalezl Dieselův motor; sídlí zde také letecká továrna Messerschmitt.

Augsburg je zároveň i centrem kulturním a centrem vědy a vzdělanosti. Z nejvýznamnějších kulturních osobností zde žili a působili např. Leopold Mozart, hudební skladatel a otec Wolfganga Mozarta, nebo spisovatel Bertolt Brecht; z vědeckých osobností je pak nejvýznamnějším rodákem laureát Nobelovy ceny za chemii Hans von Euler-Chelpin. V Augsburgu v současnosti sídlí dvě univerzity – Univerzita aplikovaných věd se 4300 studenty a Augsburgská univerzita s více než 18000 studenty. V Augsburgu sice nesídlí žádná lékařská fakulta, ale kliniky místní nemocnice se podílejí na výuce mediků v 6., tzv. „praktickém“ ročníku z jiných německých i rakouských měst. Např. zrovna místní ORL klinika je studenty hojně vyhledávána díky vysoké kvalitě výuky.

Augsburg

Augsburgská nemocnice (Klinikum Augsburg) se svými 24 klinikami a instituty poskytuje komplexní zdravotní péči nejen obyvatelům Augsburgu, ale i celému regionu Švábska s celkovou populací přes 1,8 milionu obyvatel. Je rozdělena na dvě hlavní části – větší Centrální kliniku a menší Kliniku Jih (Klinikum Süd), v níž sídlí také Otorinolaryngologická klinika. Od 1. 3. 2014 kliniku vede prof. Johannes Zenk, přední německý odborník na onemocnění slinných žlaz, který předtím mnoho let působil jako zástupce přednosty Otorinolaryngologické kliniky Univerzitní nemocnice v Erlangenu. Spolu s prof. Zenkem zde pracuje dalších 17 lékařů. Klinika pod jeho vedením v průběhu letošního roku doznala značných změn, a to nejen organizačních, ale i ve smyslu výrazné orientace kliniky na diagnostiku a konzervativní i operační léčbu onemocnění slinných žlaz. Na této klinice jsem měla možnost strávit celkem 2 týdny s odstupem 6 měsíců a observovat každodenní chod kliniky v její ambulantní, lůžkové i operační části.

Klinika sestává z 2 oddělení s celkovým počtem lůžek kolem 50. V přilehlém ambulantním traktu se 3 souběžně fungujícími ambulancemi včetně specializované „privátní“ ambulance prof. Zenka je poskytována péče dospělým pacientům. Zároveň se v ambulantním traktu nachází zákrokový sálek, kde se provádí sialoendoskopie (až 30 měsíčně) a ultrazvuková vyšetření a logopedická ambulance, v níž se střídají dvě logopedky. Další ambulance pro dětské pacienty se nachází na Centrální klinice; tato ambulance zároveň poskytuje konziliární služby i pro tamější dospělé pacienty z ostatních klinik. Vybavení jak lůžkové, tak ambulantní části je na standardní německé (tedy špičkové) úrovni; je ale podivuhodné, že absolutní většina dokumentace je vedena pouze papírově s ručními zápisy (podobně jako na dalších německých klinikách).

Operační část kliniky se nachází v centrálním operačním traktu Klinikum Süd, o který se dělí s oddělením chirurgie a dermatologie. ORL klinice patří dva výborně vybavené operační sály; jeden den v týdnu poté provádějí drobnější výkony u dětských pacientů i na dalším sále na Centrální klinice. Na klinice se provádí prakticky plný rozsah ORL operativy kromě nejspecializovanějších ušních operací jako kochleární implantace či operace vestibulárních schwannomů. Zvláště onkologická chirurgie je zde prováděna na velmi vysoké úrovni, a to včetně velmi pokročilých technik rekonstrukce defektů pomocí stopkatých i volných laloků – odběr i našití laloků většinou provádějí otorinolaryngologové sami, bez asistence např. plastického chirurga, k čemuž s výhodou využívají i možnosti peroperačního ultrazvukového vyšetření. Ve velké míře je zde v poslední době rozvíjena chirurgie slinných žlaz, což je dáno především osobností prof. Zenka – pro bližší představu se zde nyní měsíčně průměrně provádí 15-20 operací příušních žlaz, přičemž před jeho příchodem na kliniku to byly počty v řádu jednotek.

V čem ale klinika poněkud zaostává, je jednoznačně endoskopická chirurgie dutiny nosní a VDN. Endoskopická věž byla na kliniku pořízena až po příchodu prof. Zenka a je znát, že místní operatéři si na operování s video-endoskopem teprve zvykají (a to i po půl roce, co jsem se na kliniku vrátila) – většina lékařů je zvyklá operovat v dutině nosní buď s endoskopem „na oku“, případně jen pod kontrolou zraku, a to i v situacích z hlediska moderní rinochirurgie již prakticky nepředstavitelných (např. antrostomie).

Závěrem, jelikož se jedná o téma v českém zdravotnictví v poslední době poměrně hojně diskutované, bych chtěla zmínit jednu z mladých lékařek místní ORL kliniky – jedná se o muslimku pocházející ze Saudské Arábie. Také na Centrální klinice pracuje několik zdravotních sester – muslimek a jak vidno, tak v německém zdravotnictví, kde se z vlastní zkušenosti dbá na asepsi a antisepsi daleko více než v ČR, již nikoho šátek zahalující vlasy a krk (tzv. hidžáb) nepřekvapí a už vůbec ničemu nevadí a neomezuje ani v přístupu na operační sál.

Stáž na ORL klinice v Augsburgu pro mě byla velmi přínosná nejen z hlediska rozšíření odborných znalostí, ale i z hlediska možnosti pozorování nesmírně rychlého rozvoje původně malé, nepříliš vyhledávané kliniky v poměrně významné specializované centrum, a to zejména díky osobě jeho přednosty, prof. Johannese Zenka.

 Stáž byla podpořena Institucionálním rozvojovým plánem Ostravské univerzity, v rámci projektu Podpora pedagogické práce akademického pracovníka formou zvýšení odborné kvalifikace – odborná zahraniční stáž – IRP201423.

MUDr. Lenka Čábalová
Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel.: +420 59 737 5812

Další aktuality
přejít na archiv aktualit