Preparační kurz ORL – Chirurgie ucha a spánkové kosti

Preparační kurz ORL – Chirurgie ucha a spánkové kosti

Prostory Univerzitního centra chirurgické anatomie Masarykovy univerzity v Brně se 25.-27. listopadu 2014 staly místem konání již šestého preparačního kurzu – nyní s tématem Chirurgie ucha a spánkové kosti. Organizátory byly: Edukační centrum praktické anatomie, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN v Hradci Králové, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice.


Společné foto účastníků (plná velikost po kliknutí).

Lektoři a přednášející: As. MUDr. Michal Černý, Ph.D., MUDr. Jana Dědková, MUDr. Hana Faitlová, Prof. Imre Gerlinger, MD, Ph.D., Prim. MUDr. Jiří Hložek, As. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. Jan Kopřiva, MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D., Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. provázeli 22 účastníků kurzem sestávajícím z přednášek a praktického nácviku preparačních technik.

Preparace byly každý den třídenního kurzu, vždy se stejnou časovou strukturu od 8 hodin do 18 hodin: ranní teoretické lekce s vysvětlením operačních postupů krok po kroku, dopolední a odpolední preparace, následně doplněné klinickými přednáškami a demonstračními operacemi.

V úvodu byly vysvětleny základy anatomie, fyziologie spánkové kosti problematika názvosloví ušních operací. V praktické části byly lékařům představeny základní nástroje, mikroskopy, frézy a otologické instrumentarium. Na kadaverózních preparátech fixovaných metodou plastinace, která zachovává tkáním jejich přirozené vlastnosti, arteriální řečiště je nastříknuto červeným a venózní modrým silikonem, si frekventanti v průběhu tří dnů vyzkoušeli antrotomii, antromastoidektomii, techniky canal wall up a canal wall down, zadní tympanotomii, osikuloplastiky (Kurz, Olympus), stapedotomii, meatoplastiku, kanalplastiku, uzavření zevního zvukovodu (cul de sac), kochleární implantaci (Cochlear, Aima), subtotální petrosektomii, labyrintektomii, dekompresi a transpozici lícního nervu a přístup infratemporal fossa typ A.

K dispozici bylo 11 pracovních míst vybavených operačním mikroskopem Zeiss, frézou Storz, Surgipa a Medtronic s automatickým zakapáváním a chirurgickými nástroji Karl Storz. Na jednom pracovním místě se střídali dva frekventanti kurzu, každá dvě pracovní místa zajišťovala jedna instrumentářka a dohlížel na ně odborný lektor, který v průběhu kurzu mezi jednotlivými pracovišti koloval.

Obr. 2. Vlastní preparace

V průběhu demonstračních operací byly provedeny stapedotomie (prof. Chrobok), kochleární implantace (prof. Komínek) přístup přes střední jámu lební k lícnímu nervu a středouší (prof. Gerlinger) a operace v oblasti vnitřního zvukovodu (as. Chovanec).

Je třeba konstatovat, že Edukační centrum praktické anatomie vedené doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D., i Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně poskytují pro takto zaměřené preparační kurzy ideální podmínky. To platí i o výše uvedeném kurzu, který byl pro svou náplň i kvalitu lektorů vysoce hodnocen všemi frekventanty.

Kurz byl zacílen jak na začínající ORL lékaře a koncipován tak aby se seznámili se základními postupy při trepanacích v oblasti spánkové kosti, tak na pokročilé otochirurgy. Nelze opominout ani skutečnost, že absolventi získali certifikát o proškolení.

Informace o dalších kurzech naleznete na internetových stránkách Edukačního centra praktické anatomie: http://www.ecpa-cz.com.

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové