COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice

COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice

Virus Viruses Coronavirus  - mattthewafflecat / Pixabay

Milé kolegyně, milí kolegové,

příštích několik týdnů/měsíců bude pro nás velmi náročným obdobím. Koronavirus se rychle šíří po celé České republice, Evropě i světě a jsem si jist, že jsme již všichni zapojeni do havarijního plánování našich nemocnic a ambulancí. Současnou situaci komunikujeme v podstatě denně s kolegy z evropské ORL společnosti (CEORLHNS) a snažíme se mít přehled a koordinovat postup i na nadnárodní úrovni, přestože víme, že odpovědnost za boj proti COVID-19 spočívá na národních zdravotnických institucích.

Je zjevné, že ORL lékaři jsou významně vystaveni virové expozici, kvůli výdechovému aerosolu pacientů. Zkušenosti z Wu-chanu ukazují, že nejvíce postiženi byli ORL specialisté a oftalmologové.

Dovoluji si shrnout současná doporučení:

  1. Zastavení neurgentní a neonkologické operativy. Zejména operativa FESSlaryngologická operativa s tryskovou ventilací je riziková (vhodnější je endolaryngeální intubace). Tracheostomie je považována za zvláště vysoce rizikový výkon během vlastní operace i v následné péči. Potřeba provést tracheostomii u pacientů COVID-19 by měla být pečlivě posouzena multidisciplinárním týmem. U operovaných pacientů by měla být před výkonem vyloučena nákaza COVID-19. Pokud to akutnost stavu nedovoluje, je nutné do ověření negativity výsledku o pacienta pečovat dle pokynů péče o COVID-19 pozitivní postižené.
  2. Ambulantní endoskopické vyšetřování by mělo být indikováno jen v jednoznačně nezbytných případech.

Absolutně nejdůležitější cíl, který před námi nyní stojí, je uchování vlastního zdraví! Jen zdraví lékaři mohou zvládnout nadcházející extrémní situaci. Absolutně nezbytné je používání adekvátních ochranných prostředků, dodržování hygienických postupů, pokud možno dostatek odpočinku a spánku. V případě počínajících náznaků infektu horních cest dýchacích u vás lékařů se chovejte odpovědně ke svým kolegům, pacientům a pokud to bude jen trochu možné, zůstávejte v domácím prostředí.

Nikdo z nás nemá zkušenosti s touto situací, která se navíc velmi dynamicky, takřka ze dne na den, mění. Důležité je šíření ověřených odborných informací.

Proto dáváme k dispozici: 

Pevné zdraví přeje

Jan Plzák

předseda
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP