Stáž na ORL klinice ve Würzburgu

Stáž na ORL klinice ve Würzburgu

Druhý únorový týden jsem měla možnost absolvovat zahraniční stáž na univerzitní klinice v německém Würzburgu – na oddělení otorinolaryngologie, plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie v oblasti hlavy a krku pod vedením profesora R. Hagena.

Würzburg je město na Mohanu a je jedním z 23 středisek Svobodného státu Bavorsko, s přibližně 127 tisíc obyvatel. Světoznámá je především Würzburská rezidence se zámeckou záhradou a sídelním prostranstvím, která byla v r. 1981 zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO. Další dominantou města je Würzburský hrad a „Karlův most“ přes řeku Mohan. S tím pražským má společné zdivo a sochu Jana Nepomuckého.

Působil zde také profesor H.L. Wullstein – „otec“ tympanoplastik. I proto je ORL klinika ve Würzburgu známá svojí dlouholetou tradicí konání kurzů mikrochirurgie středního ucha, letos již v pořadí 32.

Během týdenní stáže jsem měla možnost pozorovat provoz v ambulantním sektoru, kde je několik specializovaných ambulancí (alergologická, audiologická, foniatrická, sekce pro vestibulární poruchy, pro pediaudiologii, centrum pro kochleární implantaci a implantovatelné sluchové systémy, centrum plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, fonochirurgie, interdisciplinární certifikované referenční centrum pro rakovinu hlavy a krku (komplexní onkologické centrum) a komplexní sluchové centrum pod vedením profesorky Dieler Shehata. Součástí kliniky je i soukromá ambulance, kterou vede profesor Hagen a také soukromé lůžkové oddělení.

Dále jsem měla možnost účasti na operačních sálech. Mají 4 operační sály + 1 endoskopický sál. Na každém sále jsou denně v průměru 3-4 operační výkony (v závislosti na délce), na endoskopickém sálu až 6!!! Mají vysoký počet kochleárních implantací – za týden moji přítomnosti celkem 4, týden předtím až 8 (provádí pouze dva chirurgové), průměrně 180 kochleárních implantací ročně, tympanoplastik 10-12/týden. Možnost sledovat celou operaci na monitoru s pomocí 3D brýlí bylo velkým zážitkem.

Stáž považují za velmi přínosnou především pro osobní rozvoj se získáním nových zkušeností v ORL oboru.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat naší odborné společnosti za poskytnutí příležitosti, a především finančních prostředků, pomocí kterých jsem mohla absolvovat zahraniční stáž.

MUDr. Jana Šatanková, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové