Temporal Bone Course Prague 2020

Temporal Bone Course Prague 2020

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil již osmý ročník TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE. Pozvání přijali tři zahraniční hosti, prof. Ronald Pennings z Radbound University z Nijmegenu, prof. Neil Donnelly z Cambridge University a prof.Catherine Birman z Sydney Cochlear Implant Centre.

Program kurzu byl organizován obdobně jako v minulých letech, byly kombinovány živé přenosy z operačního sálu, teoretické přednášky a navazující odpolední disekční část, která probíhala každý den kurzu. Účastníci tak měli dostatek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové kosti, od základních kroků až po labyrintektomii.

V průběhu kurzu bylo možné si vyzkoušet i nácvik implantace kochleárního implantátu na modelu a implantaci Baha systému.

Kurz byl plně obsazen, účastníci byli z České republiky, Polska, Rumunska, Běloruska, Portugalska, Dánska, Jordánska, Irska, Lotyšska a Gruzie.

Temporal Bone Course Prague 2020 byl účastníky hodnocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i společenského.

V termínu 25. – 28. ledna 2021 se těšíme na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku. Informace a přihlašovací formulář můžete nalézt na:

 http://temporalbonecourse.cz 

 

Za organizátory:

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

Další aktuality
přejít na archiv aktualit