Kutvirtova cena za rok 2018 – podmínky soutěže

Kutvirtova cena za rok 2018 – podmínky soutěže

Kutvirtova cena za rok 2018 – podmínky soutěže

Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie

  • publikace v časopisech – první autor do 35 let (v době publikování práce)
  • publikace v časopisech – první autor nad 35 let (v době publikování práce)
  • monografie

Publikace, které je možné přihlásit

  • původní práce publikované v domácích i zahraničních časopisech v r. 2018
  • monografie publikované v r. 2018

Podmínky pro přihlášení do soutěže

  • první autor práce nebo korespondující autor musí být členem ČSORLCHHK ČLS JEP
  • navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické verzi (PDF) na e-mailovou adresu vědeckého sekretáře společnosti (pavel.kominek@fno.cz) s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)

  • 30. duben 2019 (práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen

  • bude upřesněno

První autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají Kutvirtovu cenu ORL společnosti, se stanou laureáty ceny (přehled těchto prací bude zveřejněn na www stránkách společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP