Screening sluchu

Screening sluchu

Aktuality

Preventivní prohlídky a screening sluchu novorozenců a dětí 
Dne 24. 2. 2021 nabyla účinnost Sbírka zákonů č. 45/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2021 Sb., o preventivních prohlídkách ve znění p.p. Novela vyhlášky rozšiřuje obsah všeobecné preventivní prohlídky o provedení:
screeningového vyšetření sluchu novorozenců (TEOAE, AABR)
– screeningového vyšetření sluchu dětí metodou tónové audiometrie ve věku 5 let. 

Národní screeningové centrum – OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ PREVON 2019, ČÁST III.:
PERSPEKTIVY NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU – SRPEN 2020, ZPRAVODAJ ČÍSLO 10

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (AKTUALIZACE 28. 4. 2020)

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (23. 3. 2020)

Screening sluchu novorozenců

Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Žádosti o zařazení do adresáře pracovišť zajišťujících screening sluchu u dětí ve věku 5 let posílejte prosím na adresu screeningsluchu@fnhk.cz ve struktuře „Název pracoviště, ulice a číslo, PSČ, město, kontaktní osoba“. Aktualizace adresáře jsou prováděny v červnu a prosinci daného roku.