Screening sluchu

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice

Screening sluchu novorozenců

Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Žádosti o zařazení do adresáře pracovišť zajišťujících screening sluchu u dětí ve věku 5 let posílejte prosím na adresu screeningsluchu@fnhk.cz ve struktuře "Název pracoviště, ulice a číslo, PSČ, město, kontaktní osoba". Aktualizace adresáře jsou prováděny v červnu a prosinci daného roku.

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti