Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Od 1.1.2019 vešel v platnost Metodický pokyn MZ ČR týkající se screeningu sluchu u 5letých dětí. Jeho výňatek, desatero screeningu a průběžně aktualizovaný seznam ORL pracovišť, která screening zajišťují, je uveden zde.

Žádosti o zařazení do seznamu pracovišť poskytujících screening sluchu u dětí ve věku 5 let posílejte prosím na adresu michal.janouch@fnhk.cz ve struktuře „Název pracoviště, ulice a číslo, PSČ, město, kontaktní osoba“.