Aktuální trendy v nádorech hlavy a krku

Aktuální trendy v nádorech hlavy a krku

Nádory hlavy a krku -aktuální trendy

4.11.2015

Mimořádná vzdělávací akce IPVZ „Nádory hlavy a krku – aktuální trendy“,  proběhla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 4. listopadu 2015.
Akce pro mimopražské účastníky sponzorovaná z Evropských fondů vyvolala velký zájem, 37 účastníků vyslechlo 10 přednášek mapujících aktuální vývoj v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku. Účastníci tak během jediného dne získali přehled o většině aspektů široké problematiky onkologie hlavy a krku. Přednášejícími byli lékaři domácí kliniky a Onkologické kliniky 2. LF UK z Fakultní nemocnice v Motole. Z přípravy na akci a z diskuzí s účastníky vzešly i pro přednášející cenné podněty a témata k dalším již pravidelným doškolovacím akcím na onkologická témata.

 

 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

  1. LF UK, FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha