Preparační ORL kurz chirurgie nosu a paranazálních dutin s mezinárodní účastí

Preparační ORL kurz chirurgie nosu a paranazálních dutin s mezinárodní účastí

Brno, 24. – 26. listopadu 2015

V prostorách Anatomického ústavu LF MU v Brně proběhl již sedmý preparační ORL kurz, věnovaný tentokrát chirurgii nosu a paranazálních dutin. Hlavními organizátory akce byly stejně jako v předchozích letech Edukační centrum praktické anatomie společně s královéhradeckou a pardubickou klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Uspořádání kurzu bylo tradiční. Nosnou část představovala preparace na kadaverech, doplněná teoretickými lekcemi, přičemž každý den byl věnován specifické tématice: první den endoskopické chirurgii nosu a paranazálních dutin, druhý den septo- a rinoplastice, třetí den byl věnován zevním přístupům k paranazálním dutinám a onkochirurgii. Kromě účastníků z České republiky se kurzu zúčastnili také 4 cizinci (Polsko, Maďarsko a Irsko), odbornou úroveň zajišťovala řada našich lektorů a 2 lektoři zahraniční (doc. Sičák ze Slovenska a doc. Müller z Německa).  

Poděkování patří firmám, které se postaraly o dokonalé technické zázemí kurzu: Karl Storz, Hospimed, Medronic a Surgipa.

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.