IPVZ kurz: Nádory hlavy a krku – aktuální trendy

IPVZ kurz: Nádory hlavy a krku – aktuální trendy

IPVZ kurz: Nádory hlavy a krku – aktuální trendy

 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5.5.2016 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku – aktuální trendy. Kurz byl určen především mladým kolegům v přípravě na atestaci a tématika pokrývala prakticky celou oblast onkologie hlavy a krku. Kromě domácích lektorů přednášeli i kolegové z Onkologické kliniky 2. LF UK, ORL oddělení České Budějovice a Kliniky ORL 3. LF UK. Náročný program zahrnoval téměř všechna témata týkající se nádorů naší oblasti a poskytl aktuální poznatky.  Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit