IPVZ kurz: Obstrukční patologie slinných žláz

IPVZ kurz: Obstrukční patologie slinných žláz

Dne 26.4.2016 byl uspořádán v prostorách Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 1. LF UK a FN v Motole, katedry otorinolaryngologie IPVZ kurz zaměřený na problematiku obstrukčních chorob vývodového systému slinných žláz. Obstrukční patologie slinných žláz má odhadovanou incidenci mezi 1:5000-30000 obyvatel, tedy její četnost je mnohem vyšší, než se původně udávalo. V posledních 20 letech se velmi zpřesnila diagnostika těchto chorob (UZ diagnostika, cone beam CT, MRI sialografie), objevily se také nové možnosti léčby (sialendoskopie, litotrypse rázovou vlnou a laserová litotrypse), které umožňují odstranit příčinu onemocnění a přitom zachovat funkční slinnou žlázu bez nutnosti jejího odstranění či poškození. Sialendoskopické vyšetření je typickým příkladem praktického uplatnění technologického pokroku, který umožní zásadní posun v  možnostech léčby některých onemocnění a změnu náhledu na obecné principy léčby („paradigm shift“). V České republice není dostupnost sialendoskopického vyšetření příliš veliká, což bylo jedním z důvodů pro uspořádání této výukové akce. Kurzu se účastnili především ORL specialisté, překvapivě většina účastníku přijela z moravských krajů. Frekventantům kurzu byl podán ucelený přehled základních anatomických a fyziologických poznatků týkajících se hlavně stavby slinných žláz, uspořádání jejich vývodového systému (as. MUDr. Kuchař), patofyziologického pozadí vzniku sialolitiázy a stenóz vývodového systému, bylo předvedeno instrumentarium pro provedení sialendoskopického vyšetření, uvedeny indikace použití této metody v diagnostice i léčbě obstrukčních chorob. Součástí kurzu byla také praktická ukázka sialendoskopie provedené u pacientky se sialolitiázou submandibulární žlázy (as. MUDr. Zábrodský). Kurz byl velmi intenzivní a my pevně doufáme, že uspořádání tohoto kurzu povede k další popularizaci této nesporně velmi přínosné metody a současně se těšíme na setkání při dalších plánovaných edicích kurzu.

 

As. MUDr. Michal Zábrodský