IPVZ kurz: Současné trendy v diagnostice a léčbě OSAS

IPVZ kurz: Současné trendy v diagnostice a léčbě OSAS

22.04.2016 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný kurz IPVZ věnovaný diagnostice a léčbě poruch dechu ve spánku se zaměřením na syndrom spánkové apnoe. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů, např. pneumologie. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch (Dr. Betka), o možnostech nechirurgické léčby poruch spánku (dr. Simonidesová) a o chirurgických přístupech k léčbě syndromu spánkové apnoe včetně moderních přístupů jako je neurostimulace n. XII (prof.  Klozar). Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. Druhou části programu byla live surgery, byly předvedeny techniky, např. DISE – drug induced sleep endoscopy, uvulopalatofaryngoplastika nebo laserem asistovaná uvulopalatoplastika (prof. Klozar, Dr. Betka).  Závěrečná část programu byla formou workshopu věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře. Díky podpoře firmy Saegeling si účastníci v této sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení záznamů polysomnografie, vícekanalové polygrafie nebo přetlakové ventilace.  Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den a těšíme se při další setkání.   

Za kolektiv spánkové poradny

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.