Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – krvácení

Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – krvácení

Již VI. mezioborové komplexní ORL sympozium v ambulantní a klinické praxi se konalo 15. – 16. dubna 2016 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na organizaci sympózia se společně podílely hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika. Letošní téma bylo věnováno náhlým stavům v otorinolaryngologii, konkrétně pak problematice krvácení.

Prvý den sympózia probíhaly teoretické přednášky. Program byl rozdělen do čtyř hlavním programových bloků, které byly uspořádány formou kulatého stolu. Kromě jednotlivých sdělení byl v rámci každého bloku dostatek času na mezioborovou diskusi s lékaři ostatních oborů (hematologie, pediatrie, radiodiagnostika, pneumologie, gastroenterologie).

Postupně byla v rámci jednotlivých kulatých stolů řešena následující problematika:

 • krvácení po tonzilektomii a adenotomii (moderátor V. Chrobok);
 • krvácení z krčních cév a chylorea (moderátor J. Vodička);
 • epistaxe (moderátor P. Komínek);
 • diferenciální diagnostika krvácení v ORL (moderátor P. Čelakovský).

Kromě teoretických znalostí, měli v průběhu druhého dne sympózia účastníci možnost vyzkoušet si také praktické dovednosti. V rámci 12 pracovišť byly nacvičovány následující diagnostické či terapeutické výkony:

 • flexibilní a rigidní bronchoskopie;
 • rigidní a flexibilní endoskopie nosu se současnou koagulací nosní sliznice;
 • použití harmonického skalpelu;
 • různé druhy nosních tamponád;
 • použití koagulace a chemokauterizace při krvácení;
 • využití navigace při endoskopii;
 • odstranění cizího tělesa při rigidní endoskopii hrtanu;
 • vyšetření čichu;
 • flexibilní endoskopie hrtanu včetně drobných endolaryngeálních výkonů;
 • UZ vyšetření krku a krčních cév;
 • CT a MR zobrazení cévního zásobení hlavy a krku;
 • vyšetření reakce zornic, kantotomie a dekomprese očnice při retrobulbárním hematomu.

Ke zdárnému průběhu sympózia přispěla významnou měrou účast řady firem, kterým patří poděkování především za poskytnutí přístrojového vybavení pro praktickou část.

Vzhledem k trvajícímu zájmu účastníků organizátoři plánují pokračovat v tradici mezioborových sympózií i v následujícím roce v termínu 21. – 22. dubna 2017, řešena by měla být opět problematika náhlých a neodkladných stavů v ORL, přičemž konkrétní téma bude specifikováno.

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové