IPVZ kurzy pro druhé pololetí 2016

IPVZ kurzy pro druhé pololetí 2016

Vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí r. 2016

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlášení na vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí r. 2016:

Novinky v otochirurgii

21.–22.9.2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48080-kurz-novinky-v-otochirurgii

Sonografie hlavy a krku

18.–19.10.2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48079-kurz-sonografie-hlavy-a-krku-moderni-trendy

Septoplastika

16.11.2016

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48082-kurz-septoplastika-soucasne-trendy

 

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu

8.-9.12.2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48081-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu

 

 

 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

 

Katedra otorinolaryngologie IPVZ

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

  1. lékařská fakulta UK v Praze, FN v Motole