COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice (AKTUALIZACE 4. 5. 2020)

COVID-19 a ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice (22. 3. 2020)

Tracheostomie

Doporučení ČSORLCHHK ČLS JEP a ČSARIM ČLS JEP pro chirurgickou tracheostomii a výměny tracheostomické kanyly během pandemie COVID-19 (4. 5. 2020)

British Laryngological Association - TRACHEOSTOMY GUIDELINE

Čich/chuť

COVID-19 a čich/chuť (aktualizace 14. 4. 2020)

Anosmie jako projev COVID-19

Screening sluchu

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (AKTUALIZACE 28. 4. 2020)

Organizační opatření ČSORLCHHK ČLS JEP v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 pro screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let v České republice (23. 3. 2020)

Foniatrie a laryngologie

Position statment of UEP on Phoniatric and laryngological services during the pandemic

Ochranné pomůcky

Ochranný obličejový štít speciálně vyvinut pro ORL lékaře a specialisty

Další zajímavé odkazy/zdroje

Doporučení Britské ORL společnosti

COVID-19 information and guidance YO-IFOS

Informace pro rinology - COVID-19

Informace pro otology - časová stratifikace chirurgických výkonů (British Society of Otology Surgical Priority Stratification)

COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review (Vukkadala, N., Qian, Z.J., Holsinger, F.C., Patel, Z.M. and Rosenthal, E. (2020), COVID‐19 and the otolaryngologist – preliminary evidence‐based review. The Laryngoscope. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/lary.28672)

Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild‑to‑moderate forms of the coronavirus disease (COVID‑19): a multicenter European study (Lechien, J.R., Chiesa-Estomba, C.M., De Siati, D.R. et al. Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. Eur Arch Otorhinolaryngol (2020). https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-1)

Významná odborná akce

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  8.6. - 10.6.2021, Praha

Staňte se členem naší společnosti