Kongres je odložen z důvodů pandemie COVID-19 na rok 2021

Kongres je odložen z důvodů pandemie COVID-19 na rok 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

s ohledem na současnou situaci jsme došli k nelehkému rozhodnutí posunout 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na příští rok.

Nový termín je stanoven na 8.–10. června 2021 opět v Cubex Centru v Prazewww.orl2021.cz. Téma a program kongresu zůstávají zachovány.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, ale zdraví a bezpečnost všech účastníků je pro nás prioritou.

Věříme, že se můžeme spolehnout na Vaši podporu, aktivní účast a o rok později se v Praze uvidíme.

Pokud máte jakékoliv otázky, prosím pište na orl2021@guarant.cz.

Těšíme se na Vás v příštím roce v lepších časech!

Za organizátory

prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA

prezident kongresu