Anosmie jako projev COVID-19

Anosmie jako projev COVID-19

Chemistry Crown Coronavirus Cure  - padrinan / Pixabay

Dle informaci z Britské rinologické společnosti zde dne 20. 3. 2020, narůstá počet pacientů postižených COVID-19, kteří se prezentují anosmií při absenci dalších symptomů onemocnění.

Dle zkušeností z Jižní Korey, Číny a Itálie se u značné části pacientů s COVID-19 vyskytuje anosmie/hyposmie. Je udáváno, že v Německu více jak 2/3 pacientů mělo anosmii. V Jižní Koree udávalo 30% pacientů, kteří byli pozitivně testovaní, anosmii jako hlavní symptom v případě jinak lehkého průběhu onemocnění. Na izolovanou anosmii jako projev COVID-19 poukazují také informace z Iránu, USA, Francie a Severní Itálie. 

Dle Prof. Claire Hopkins mohou pacienti s anosmií bez dalších symptomů patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění. 

Vzhledem k uvedeným závěrům doporučují Prof. Claire Hopkins, prezidentka Britské rinologické společnosti, a Prof. Nirmal Kumar, prezident ENT UK, pacientům prezentujícím se anosmií identický postup jako při dalších symptomech COVID-19.

zdroj: viz příloha zde

Další aktuality
přejít na archiv aktualit