Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie

  • publikace v časopisech – první autor do 35 let (v době publikování práce)
  • publikace v časopisech – první autor nad 35 let (v době publikování práce)
  • monografie

Publikace, které je možné přihlásit

  • práce publikované v domácích i zahraničních časopisech v r. 2021
  • monografie publikované v r. 2021

Podmínky pro přihlášení do soutěže

  • první autor práce nebo korespondující autor musí být členem ČSORLCHHK ČLS JEP
  • navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické verzi (PDF) na e-mailovou adresu vědeckého sekretáře společnosti ( orl@otorinolaryngologie.cz ) průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)

  • 30. dubna 2022 (práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen

První autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají Kutvirtovu cenu ORL společnosti, se stanou laureáty ceny (přehled těchto prací bude zveřejněn na www stránkách společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP