Gratulujeme všem autorům, kteří přihlásili své práce publikované v r. 2020 do soutěže o nejlepší publikaci České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku.


Laureáty ceny se stávají:

Kategorie do 35 let:

Dostalova L, Kalfert D, Jechova A, et al.: The role of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) in the diagnostic management of parotid gland masses with emphasis on potential pitfalls. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020;277(6):1763-1769. doi:10.1007/s00405-020-05868-1. IF = 1,809

Formánek M, Walderová R, Baníková Š, et al.: Effect of voice therapy with or without transcutaneous electrical stimulation on recovery of injured macroscopically intact recurrent laryngeal nerve after thyroid surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2020 Mar;277(3):933-938. doi: 10.1007/s00405-020-05806-1. IF = 1,809

Hořáková H,  Heřman J, Salzman R, et al.: Novorozenecký screening sluchu v Olomouckém kraji: analýza nedostatků. Otorinolaryngol Foniatr, 69(3):127-130

Maléřová S, Kalfeřt D, Grega M, et al.: Význam exprese proteinu p16 u dlaždicobuněčných karcinomů dutiny ústní. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2020;69(2):64-72, IF = 0,379

Malerova S, Hejtmankova A, Hamsikova E, et al.: Prevalence and Risk Factors for Oral HPV in Healthy Population, in Central Europe. ANTICANCER RESEARCH, 40: 1597-1604 (2020), doi:10.21873/anticanres.14107, IF = 1,99

Masárová M,  Zeleník K, Plášek M, et al.: Syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického syndromu jako první příznak estezioneuroblastomu. Cesk Slov Neurol, 2020; 83/ 116(5): 646– 648 doi: 10.48095/cccsnn2020646, IF = 0,377

Murgasova L, Jurovcik M, Jesina P, et al.: Otorhinolaryngological manifestations in 61 patients with mucopolysaccharidosis, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 135(2000),110137,https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110137, IF = 1,241

Repova B, Zabrodsky M, Plzak J, et al.: Text-to-speech synthesis as an alternative communication means after total laryngectomy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2020;10.5507/bp.2020.016. doi:10.5507/bp.2020.016, IF = 1,000

Urík M, Kaliariková A, Machač J, et al.: Experience with cholesteatoma behind an intact tympanic membrane in children. American Journal of Otolaryngology, 41/2/1-5 ISSN 0196-0709. doi:10.1016/j.amjoto.2019.102379, IF = 1,267

Kategorie nad 35 let:

Brothánková P, Vodička J, Bažant J, et al.: The influence of a child’s age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment. European Journal of Pediatrics, https://doi.org/10.1007/s00431-020-03778-2, IF = 2,305

Dlouha O, Prihodova I, Skibova J, et al.: Developmental Language Disorder: Wake and Sleep Epileptiform Discharges and Co-Morbid Neurodevelopmental Disorders. Brain Sciences,  https://www.mdpi.com/2076-3425/10/12/910, IF = 3,33

Kalfert D, Ludvikova M, Pesta M, et al.: Multifunctional Roles of miR-34a in Cancer: A Review with the Emphasis on Head and Neck Squamous Cell Carcinoma and Thyroid Cancer with Clinical Implications. Diagnostics (Basel), 2020;10(8):563. Published 2020 Aug 5., doi:10.3390/diagnostics10080563, IF = 3,11 

Kalfert D, Ludvikova M, Kholova I, et al.: Combined use of galectin-3 and thyroid peroxidase improves the differential diagnosis of thyroid tumors. Neoplasma, 2020;67(1):164-170. doi:10.4149/neo_2019_190128N86, IF:1,721

Skoloudik L, Mejzlik J, Janouch M, et al.: Hearing screenings for preschool children: A comparison between whispered voice and pure tone audiogram tests. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2020;130:109798, doi:10.1016/j.ijporl.2019.109798, IF = 1,241

Zeleník K, Komínek P, Staníková L, et al.: Local Bevacizumab Treatment of Juvenile-Onset Respiratory Papillomatosis Might Induce Multiple Tracheal Pyogenic Granulomas. Laryngoscope, 2021 Feb;131(2):E518-E520. doi: 10.1002/lary.28928, IF = 2,465

Kategorie monografie nebo kapitola v monografii:

Matoušek P, Lipina R, Diblík P, a kol.: Chirurgie očnice, Medicína hlavy a krku, Tobiáš, ISBN 978-80-7311-198-4

Vyhlášení vítězných prací jednotlivých kategorií soutěže proběhne v rámci 82. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Praha, 22. – 24. 10. 2021