VÍTĚZNÉ PRÁCE

Kategorie do 35 let:

Maléřová S, Hejtmanková A, Hamšíková E et al. Prevalence and Risk Factors for Oral HPV in Healthy Population, in Central Europe. Anticancer Res 2020; 40(3): 1597-1604. doi: 10.21873/anticanres.14107, IF = 1,99

Kategorie nad 35 let:

Kalfeřt D, Ludvíková M, Pešta M et al.: Multifunctional Roles of miR-34a in Cancer: A Review with the Emphasis on Head and Neck Squamous Cell Carcinoma and Thyroid Cancer with Clinical Implications. Diagnostics (Basel) 2020; 10(8): 563. doi:10.3390/diagnostics10080563, IF = 3,11 

Kategorie monografie nebo kapitola v monografii:

Matoušek, P., Lipina, R., Diblík, P. a kol.: Chirurgie očnice, Medicína hlavy a krku, Tobiáš, ISBN 978-80-7311-198-4


Laureáty ceny se stávají:

Kategorie do 35 let:

Dostalová L, Kalfeřt D, Jechová A et al. The role of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) in the diagnostic management of parotid gland masses with emphasis on potential pitfalls. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; 277(6): 1763-1769. doi:10.1007/s00405-020-05868-1, IF = 1,809

Formánek, M., Walderová, R., Baníková, Š. et al. Effect of voice therapy with or without transcutaneous electrical stimulation on recovery of injured macroscopically intact recurrent laryngeal nerve after thyroid surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; 277(3): 933-938. doi: 10.1007/s00405-020-05806-1. IF = 1,809

Hořáková H,  Heřman J, Salzman R et al. Novorozenecký screening sluchu v Olomouckém kraji: analýza nedostatků. Otorinolaryngol Foniatr 2020; 69(3): 127-130.

Maléřová S, Kalfeřt D, Grega M et al. Význam exprese proteinu p16 u dlaždicobuněčných karcinomů dutiny ústní. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2020; 69(2): 64-72, IF = 0,379

Masárová M,  Zeleník K, Plášek M et al. Syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického syndromu jako první příznak estezioneuroblastomu. Cesk Slov Neurol 2020; 83/116(5): 646– 648. doi: 10.48095/cccsnn2020646, IF = 0,377

Murgasova L, Jurovcik M, Jesina P et al. Otorhinolaryngological manifestations in 61 patients with mucopolysaccharidosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020; 135: 110137. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110137, IF = 1,241

Řepová B, Zábrodský M, Plzák J et al.: Text-to-speech synthesis as an alternative communication means after total laryngectomy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2021; 165(2): 192-197. doi: 10.5507/bp.2020.016, IF = 1,000 (e-published 2020)

Urík M, Kaliariková A, Machač J et al. Experience with cholesteatoma behind an intact tympanic membrane in children. Am J Otolaryngol 2020; 41(2): 102379. doi: 10.1016/j.amjoto.2019.102379, IF = 1,267

Kategorie nad 35 let:

Brothánková P, Vodička J, Bažant J et al. The influence of a child’s age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment. Eur J Pediatr 2021; 180(3): 745-749. doi: 10.1007/s00431-020-03778-2, IF = 2,305 (e-published 2020)

Dlouhá O, Příhodová I, Skibová J et al. Developmental Language Disorder: Wake and Sleep Epileptiform Discharges and Co-morbid Neurodevelopmental Disorders. Brain Sci 2020; 10(12). doi: 10.3390/brainsci10120910, IF = 3,33

Kalfeřt D, Ludvíková M, Kholová I et al. Combined use of galectin-3 and thyroid peroxidase improves the differential diagnosis of thyroid tumors. Neoplasma 2020; 67(1): 164-170. doi:10.4149/neo_2019_190128N86, IF=1,721

Školoudík L, Mejzlík J, Janouch M et al. Hearing screenings for preschool children: A comparison between whispered voice and pure tone audiogram tests. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2020; 130: 109798. doi: 10.1016/j.ijporl.2019.109798, IF = 1,241

Zeleník K, Komínek P, Staníková L et al. Local Bevacizumab Treatment of Juvenile-Onset Respiratory Papillomatosis Might Induce Multiple Tracheal Pyogenic Granulomas. Laryngoscope 2021; 131(2): E518-E520. doi: 10.1002/lary.28928, IF = 2,465

Gratulujeme všem autorům, kteří přihlásili své práce publikované v r. 2020 do soutěže o nejlepší publikaci České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku.