Kategorie do 35 let

  • Profant, O., Burianová, J., Syka, J.: The response properties of neurons in different fields of the auditory cortex in the rat. Hearing Research 296 (2013) 51-59
  • Profant, O., Balogová, Z., Dezortová, M., Wagnerová, D., Hájek, M., Syka, J.: Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis demonstrated by MR spectroscopy, Experimental Gerontology 48 (2013) 795-800

Kategorie nad 35 let

  • monografie
    Zeleník, K., Čáp, P., Chlumský, J., Vítek, P. a kol.: Mimojícnové projevy refluxní choroby. Havlíčkův Brod:Tobiáš 2013, ISBN 978-80-7311-138-0
  • původní práce
    Salzman, R., Hoza, J., Peřina, V., Stárek, I.: Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otol Neurotol. 00:00-00. 2013, p. 1-5.

Hodnotící komise: prof. Astl, prof. Pellant, prof. Stárek