O oboru a společnosti

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je samostatný obor vykonávající diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, preventivní a posudkovou péči o onemocnění a úrazy větší části splanchnokrania, baze lební a měkkých orgánů krku.

Obor Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se zabývá problematikou následujících anatomických oblastí:

 • horní cesty dýchací, tj. nos a vedlejší dutiny nosní, hrtan včetně hlasového ústrojí a částečně tracheobronchiální strom;
 • horní cesty polykací, hltan, včetně lymfoepiteliálního systému, slinné žlázy, částečně jícen;
 • zevní, střední a vnitřní ucho;
 • smyslové orgány sluchu, rovnováhy, čichu a chuti;
 • lymfatické a vnitřně sekretorické orgány krku;
 • nervstvo a obalové tkáně uvedených orgánů.

Odborná společnost udržuje koncepci oboru, stanovuje doporučené postupy v oboru, zajišťuje komunikaci s ostatními odbornými společnostmi, orgány státní správy a pojišťovnami. Pořádá a odborné akce či je zaštiťuje či garantuje jejich odbornou kvalitu.

Významná odborná akce

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  8.6. - 10.6.2021, Praha

Staňte se členem naší společnosti