Zpráva ze stáže na ORL klinice – LKH Graz

Zpráva ze stáže na ORL klinice – LKH Graz

Cílovou destinací mojí týdenní stáže (18. – 22. 11. 2019) se stala Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum ve městě Graz, hlavním městě Štýrska, které leží v jihovýchodní části Rakouska. Nemocnice má dlouholetou tradici. Během desetiletí prošla rozsáhlou, ale citlivou rekonstrukcí, která vkusně propojuje původní secesní pavilony s jejími novými, moderními budovami.

ORL klinika sídlí v samostatném pavilonu s dostavěnou moderní částí se 4 operačními sály a ambulantním traktem se 7 kompletně vybavenými ORL ambulancemi a alergologickou ambulancí. V přízemí původní budovy se nachází otoneurologická laboratoř a foniatrie. Lůžková část se nachází v původní budově s kapacitou 95 lůžek. Klinika má dlouholetou tradici v endoskopické, endonazální chirurgii a poskytuje péči v plné šíři ORL oboru, včetně kochleární implantace.

Pod vedením Univ. Prof. Dr. Dietmar Thurnher, pracuje 30 lékařů, kteří jsou rozdělení do specializovaných týmů a několik mediků na klinické stáži. Klinika na mně působila od prvního momentu jako výborně organizovaný celek. Můj školitel, Axel Wolf, Doz. Dr., který se specializuje na rinologii, byl velice vstřícný. Provedl mě po jednotlivých odděleních a ambulancích, obeznámil mě s organizací práce, péčí o pacienty a vysvětloval mi trpělivě techniku jednotlivých operací. Větší část stáže jsem strávila na operačním sále, kde jsem měla možnost vidět několik FESS výkonů, od sanací čelistních dutin pro chronické záněty, přes polypektomie až po radikální chirurgické řešení maligního melanomu nosní sliznice v oblasti lamina papyracea pod CT navigací. I přes rozmanitost rinologických výkonů – septoplastiky, septorhinoplastiky a FESS, jsem viděla i běžné ORL výkony, jako jsou adenotomie (prováděné pod kontrolou zrcátka – ne tedy, jak je u nás běžné – pod kontrolou endoskopu), tonzilektomie, panendoskopie, UPPP, diagnostické extirpace lymfatických uzlin, superficiální parotidektomie, výměnu hlasové protézky.

Systém zdravotní péče a organizace práce ve zdravotnictví je porovnatelný se systémem v České republice. Hlavní výhodu vidím zejména v počtu středního zdravotnického personálu a administrativních zaměstnanců, kteří usnadňují práci lékařům. Ti mají dostatek času a prostoru věnovat se pacientům, kteří jsou následně vděčnější a slušnější než je tomu u nás. Vzhledem k tomu, že jsem teprve několik let po škole, zaujalo mne aktivní zapojení mediků na ambulanci nebo oddělení pod vedením supervizora. Během jejich 6 týdenní stáže asistují při operačních výkonech, pečují o pacienty na oddělení a indikují operační výkony na ambulancích, což vidím jako výbornou přípravu na jejich klinickou praxi.

V České republice je naopak propracovanější technika endoskopické adenoidektomie a pokud srovnám operační programy v Grazu a v Novém Jičíně, na mém domovském pracovišti je rozvinutější chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek.

Zahraniční stáž byla pro mne velkým přínosem, rozšířila mé obzory, s možností rozvíjet nabyté zkušenosti na domovském pracovišti a také pozitivně hodnotím navázání přátelských vztahů se zahraničními kolegy. Nezapomněla jsem navštívit ani dominantu Grazu – pevnost s Hodinovou věží – Schlossberg a historické centrum města.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Veronika Švancárová, Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s.