Stáž na Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice sv. Barbary v Hammu

Stáž na Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice sv. Barbary v Hammu

Na přelomu listopadu a prosince roku 2019 jsem měl díky podpoře ČSORLCHHK ČLS JEP možnost absolvovat týdenní vzdělávací stážv Německu. Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice sv. Barbary v Hammu pod vedením Dr. et Dr. Abramse poskytuje komplexní péči o pacienty s chorobami hlavy a krku. Oddělení, stejně jako ambulantní praxe v dalších částech Hammu a v okolí (Münster, Soest atd.) jsou plně privátní, nicméně mají smlouvy se všemi pojišťovnami v Německu, není tedy problém se zde jako řádně pojištěný pacient dostat.

V prvních dvou dnech mé stáže jsem se aktivně jako přednášející účastnil mezinárodního workshopu, který se věnoval chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek. Velmi přínosná byla možnost sledovat živé přenosy z operačního sálu, stejně jako druhý den následující preparační kurz, kde si účastníci mohli provést totální tyreoidektomii pod vedením zkušených operatérů na kadaverech.

Další dny stáže jsem strávil na oddělení a ambulancích nejen v nemocnici, ale také v dalších zařízeních, které patří do skupiny pracovišť Dr. Abramse. Bylo zajímavé pozorovat styl práce v privátní praxi, kde například lékaři vůbec nepíší ambulantní a jiné zprávy, tuto administrativní práci vykonávají sestry či sekretářky. Oddělení má k dispozici jeden operační sál, kde se věnují rinochirurgii, otochirurgii i zevní operativě krku. Dr. Abrams má „k ruce“ dva rezidenty, nicméně většinu operací provádí on sám. Při operacích štítné žlázy používá místo podvazů bipolární termofúzi BiClamp (stejnou techniku používáme i na našem pracovišti). Adenoidektomie a tonzilotomie jsou prováděny ambulantně. Dítě přichází těsně před operací na zákrokový sálek, kde je s ním přítomen rodič až do „usnutí“. Po samotném zákroku jsou děti propouštěny za 1-2 hodiny do domácí péče. Překvapivá pro mě byla technika provedení adenoidektomie, kdy lékař odstraňuje adenoidní vegetace pod kontrolou zrcátka za použití mikroskopu.

V závěru mé stáže jsme společně navštívili Vánoční trhy v nedalekém Soestu, kde jsme mohli nasát příjemnou vánoční atmosféru. Během celé stáže jsem se setkal s velmi přátelským přístup nejen od Dr. Abramse, ale také od celého kolektivu jeho pracovišť. Těší mě, že jsem tento týden mohl strávit právě v Německu. Pracoviště Dr. Abramse sice nepatří mezi standardní ORL oddělení, nicméně také tím byla stáž velmi přínosná. Velmi si cením podpory naší odborné společnosti a příležitosti vycestovat za hranice, za tuto možnost děkuji.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Marek Plášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava, Česká republika