59. Otologický den

59. Otologický den

Otologický den zorganizovala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava v kongresovém centru hotelu Clarion v Ostravě, zúčastnilo se jej 127 účastníků z celé ČR. Program se skládal z kulatých stolů a volných sdělení.

Sluchová trubice byla předmětem prvního panelu. Zazněly zde přednášky o vyšetřování, diagnostice, léčbě nemocí sluchové trubice ale i sdělení o vlivu změn tlaku na sluchovou trubici v hyperbarické komoře. Byla představena také problematika patulozní sluchové trubice. Přednášející (I. Bártová, M. Formánek, M. Hájek, M. Jurovčík, L. Školoudík, K. Zeleník) odpověděli v diskusi na řadu otázek, které vyvolala mezi účastníky jejich sdělení. 

Další panel byl věnován PRO/PROTI diskusi o endoskopické chirurgii ucha (R. Salzman, J. Bouček, V. Chrobok). Je zřejmé, že využití endoskopů se bude rozšiřovat i v otochirurgii, indikace a limity se nicméně stále hledají. „Souboj“ byl nahráván a je možné jej shlédnout na novém portále ORLtube.cz – 59. Otologický den

Poslední blok byl věnován volným sdělením s otologickou problematikou, ukázalo se, jak pestrá je otologická problematika. Zaujala zvláště možnost zobrazení rozšířeného d. endolymphaticus v MRI obraze (J. Dědková, Hradec Králové).

Součástí otologického dne byla také členská schůze ČSORLCHHK ČLS JEP. Byly zde schváleny zprávy o činnosti výboru, o hospodaření, zpráva revizní komise za uplynulé období (2016-2019), dále byly představeny výsledky voleb do výboru společnosti pro příští volební období (2020-2023). Příští 60. otologický den se uskuteční v r. 2020 v Praze.

Za pořadatele, Pavel Komínek