Stáž na ORL klinice v Lipsku

Stáž na ORL klinice v Lipsku

V období od 25/11/2019 do 6/12/2019 jsem absolvoval stáž na Universitätsklinikum Leipzig AöR Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde pod vedením Prof. Dr. med. Andreas Dietz.

Tato stáž byla pro mojí lékařskou kariéru velkým přínosem. Měl jsem možnost po dobu 10 dnů pracovat ve velmi přátelském kolektivu a jednou se dokonce účastnit společné pracovní večeře. Viděl jsem různé spektrum operací včetně endokochleární implantace a onkologických výkonů. Při srovnání s mým kmenovým pracovištěm je oblast operační techniky a pooperační péče minimálně srovnatelná. Rozdíly byly patrné např. v širších indikačních kritériích pro schválení endokochleární implantace nebo u operací tumorů slinných žláz, které byly prováděny bez předchozí znalosti cytologie nebo v častějším použití volných laloků ke krytí pooperačních defektů. Celkově mohu tuto zkušenost dalším zájemcům o cestovní grant jen doporučit, s výhodou je alespoň pasivní znalost němčiny.

Stáž byla podpořena cestovním grantem pro Ph.D. studenty ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Štěpán Novák, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF a FN v Motole