IPVZ kurzy pro jaro 2015

IPVZ kurzy pro jaro 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že jsou vypsány nové vzdělávací akce katedry
otorinolaryngologie IPVZ v roce 2015.

Kurzy jsou zaznamenány v kalendáři: www.otolaryngologie.cz/odborne-akce

Kurz – Současné trendy chirurgie baze lební

10.2.2015-11.2.2015

Kurz – Současné trendy sonografie hlavy a krku

17.3.2015-18.3.2015

Kurz – Současné trendy onkologie hlavy a krku

15.4.2015-16.4.2015

Kurz – Současné trendy chirurgie štítné žlázy

11.5.2015

www.ipvz.cz/akce/2190.aspx

Těšíme se na Vaši účast

Prof. MUDr. Jan Betka DrSc. FCMA

Katedra otorinolaryngologie IPVZ

Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06