Životní jubileum doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc.

Životní jubileum doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslava Slípka, CSc. se narodil 10. 1. 1952 v Kladně do rodiny pedagogů. Maminka byla ředitelkou mateřské školky, tatínek byl profesorem histologie a embryologie. Zejména široký pracovní záběr tatínka výrazně ovlivnil dětství doc. Slípky. Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. byl předním českým histologem a embryologem, působil jako vysokoškolský učitel v Iráku v Bagdádu, byl  přednostou Katedry histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, zastával mnoho dalších významných akademických a vědeckých funkcí a v neposlední řadě byl autorem nezapomenutelných přednášek pro studenty medicíny. Již v raném dětství docenta Slípky byly položeny základy jeho celoživotní lásky k studiu cizích jazyků. Do základní školy chodil mimo jiné v Junior High School v Bagdádu, střední školu vystudoval na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, kde maturoval s nejvyšším francouzským vyznamenáním „Mention tres bien“, absolvoval řadu zahraničních pobytů a nejen díky tomu patří mezi skutečně multilingvální pedagogy. Kromě rodného jazyka je mu blízkou hlavně francouzština a angličtina, ale mluví i německy, rusky a jako perličku můžeme uvést i částečnou znalost arabštiny.

Během studií na lékařské fakultě působil jako vědecká síla na katedře jazyků, pořádal kurzy francouštiny pro studenty lékařské fakulty v Plzni. Je spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou „Alliance Francaise“ v Plzni. Za svoji činnost pro spolupráci mezi našimi národy obdržel v roce 1993 od francouzské vlády jedno z nejvyšších státních vyznamenání Francouzské republiky „Chevalier de l´Ordre des Palmes Académiques“. Ve svém volném čase se věnuje překládání francouzské literatury, je autorem překladů povídek, románů a francouzských divadelních her.

Doc Slípka byl a stále je aktivní na poli akademickém. V letech 2005-2009 byl předsedou Akademického senátu LF UK v Plzni, dvě volební období zastával funkci proděkana pro zahraniční vztahy. Zejména po tatínkovi zdědil doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. dar slova a patří k nejoblíbenějším pedagogům plzeňské lékařské fakulty. Na poli vědecko-výzkumném se od doby vědecké aspirantury na LF UK v Plzni věnoval laryngeální tematice, nejprve z hlediska rané ontogeneze a postupně svůj zájem rozšiřoval na celou branchiální oblast. Tuto problematiku úspěšně řešil v rámci výzkumných úkolů (v r.1985 „Ontogenetický vývoj derivátů branchiálních oblouků – skelet laryngu“, r.1990 „Evoluční morfogeneze specializovaných struktur obratlovců“, r.1995 „Larynx-teorie a klinika“) a převážně na laryngeální téma publikoval i přednášel (Toulouse, Berlín, Magdeburg, Weimar, Moskva, Wakayama). 

Po promoci v roce 1978 začal pracovat mladý MUDr. Jaroslav Slípka jako odborný asistent na Ústav anatomie LF UK v Plzni. Jeho vážný zájem o problematiku hrtanu jej nasměroval ke spolupráci s profesorem Remsem a Otorinolaryngologickou klinikou, kam v roce 1984 nastoupil jako sekundární lékař. V roce 1996 se stává přednostou kliniky. Navazuje na práci prof. Remse v oblasti hrtanové mikrochirurgie, podporuje rozvoj nových oblastí chirurgie v ORL, jako jsou endoskopická endonazální chirurgie, chirurgie štítné žlázy, péče o pacienty se syndromem spánkové apnoe atd. Klinika se v roce 2004 stěhuje z původních, již nevyhovujících prostor v Purkyňově pavilonu do areálu Fakultní nemocnice na Borech. Otorinolaryngologické klinice se pod vedením doc. Slípky daří výrazně modernizovat její vybavení, získat celou řadu přístrojů umožňujících užívání aktuálních diagnostických a léčebných postupů. V současné době doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. zastává pozici emeritního přednosty pracoviště, stále se aktivně podílí na operativě, pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů. 

V rodinném kruhu je 2 roky pyšným dědečkem vnučky Jolanky a 8 let vnuka Ondry, otcem dcery Karolíny a syna Kryštofa. Přes 40 let je manželem MUDr. Dagmar Slípkové, dlouholeté primářky Oddělení nukleární medicíny FN a LF UK v Plzni, se kterou společně sdílí lásku k výtvarnému umění.

Jménem týmu Otorinolaryngologické kliniky FN a LF UK v Plzni i celé otorinolaryngologické veřejnosti si dovolujeme popřát docentu Slípkovi hodně zdraví a entusiasmu do další práce.                                                                                                                                                                                       David Slouka

Další aktuality
přejít na archiv aktualit