Stáž na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku v Pécsi

Stáž na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku v Pécsi

Začátkem února 2022 jsem měla možnost navštívit maďarskou Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Pécsi. Město leží na jihu země a je historickým centrem regionu Baranja. Sídlí zde jedna z nejstarších evropských univerzit a jedna ze čtyř maďarských lékařských fakult.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je situovaná v historické budově, která byla postavena ještě za Rakousko-Uherska a původně sloužila k vojenským účelům. V polovině 20. století se stala sídlem kliniky. V současnosti je zde k dispozici 55 lůžek pro pacienty, pracuje zde celkem 25 lékařů.

K velkému rozkvětu kliniky došlo za vedení přednosty prof. Imre Gerlingera, který na ní stále působí a je její nejznámější autoritou, byť v současnosti je již oficiálním vedoucím doc. Szanyi. Pod vedením prof. Gerlingera a doc. Szanyiho zde dnes léčí pacienty s celým spektrem ORL onemocnění. Klinika je centrem kochleárních implantací s počtem těchto operací přibližně 50 za rok. Poslední roky je zde rozvíjena TEES (transkanální endoskopická chirurgie ucha), tedy miniinvazivní endoskopická chirurgická metoda, která využívá zevní zvukovod pro přístup k léčbě téměř všech nemocí středního ucha. Klinika je také jedním z dvou hlavních maďarských mezioborových center endoskopické chirurgie baze lební (Pécs a Szeged). Ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou jsou zde prováděny operace onemocnění v oblasti spodiny lební a vedlejších dutin nosních – zejména nádorů. Nejčastějšími operacemi jsou operace hypofýzy transnazálním endoskopickým přístupem. Lékaři participující na operacích jsou vyškoleni v světových centrech (Pensylvánie). Ve spolupráci s endokrinology a radiology jsou zde v hojném počtu léčeny nemoci štítné žlázy. O indikaci k operaci a event. další adjuvantní léčbě rozhoduje již zmíněny multidisciplinární tým, který se jednou týdně setkává a úzce spolupracuje.

Na klinice je kladen velký důraz na výchovu mladých lékařů. Pokud absolvent nebo mladý lékař ukáže zájem o obor, dostává se mu hodně příležitostí a začíná operovat již několik měsíců po nástupu do zaměstnání. Školitelé své školence pečlivě dozorují při operacích a krok po kroku je všechno učí. I na základě své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vzdělávání je tady alfou a omegou. Všichni se mi totiž ochotně věnovali a vše mi vysvětlovali. Také je na klinice podporováno další postgraduální vzdělávání. Pod vedením prof. Gerlingera úspěšně ukončilo doktorský studijní program celkem 12 lékařů.

Sympatické na vedení kliniky je i to, že se zajímá o odborný růst každého jednoho lékaře, ne pouze mladého. Vzhledem k tomu, že v průběhu pracovní doby není dostatek prostoru na řešení osobních pracovních plánů, hodnocení průběžných výsledků studií, či řešení případných komplikací, tak se (již tradičně) všichni setkávají jednou za čtvrt roku v hotelu v nedaleké vinařské oblasti. Každý lékař si připraví svou prezentaci a následně o všem společně diskutují při dobré večeři.  

Na závěr bych chtěla poděkovat odborné společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP za poskytnutí příležitosti absolvovat zahraniční stáž na tomto pracovišti. Současně bych chtěla motivovat své kolegy, kteří zvažují vycestovat na některou kliniku a chtěli by požádat odbornou společnost o grant. Každá taková zkušenost přináší bohaté poznatky, nové znalosti a velmi důležité pracovní kontakty.

V Ostravě 12.2.2022              

MUDr. Michaela Masárová
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

Další aktuality
přejít na archiv aktualit