Doc. MUDr. Zdeněk Kasl, CSc. odešel

Doc. MUDr. Zdeněk Kasl, CSc. odešel

Středa 1. 12. 2021 bude v paměti plzeňských otolaryngologů zapsána zvlášť smutným písmem. Ten den totiž doprovodili na poslední cestě svého dlouholetého kolegu, přítele, učitele a legendu Plzeňské lékařské fakulty a československé audiologie a foniatrie doc. MUDr. Zdeňka Kasla, CSc., který dne 25. 11. 2021 zemřel obklopen svou rodinou.

Křestní list Zdeňka Kasla je pro většinu z nás nečitelně vypsán ostrým švabachem  – narodil se totiž 27. 10. 1933, v tehdy převážně německých Dobřanech u Plzně. 

Dětství a dospívání prožil o několik kilometrů jižněji v Přešticích, kde žili jeho rodiče. Odsud po válce vlakem dojížděl do Plzně za vzděláním. Maturoval v roce 1952 na Masarykově gymnáziu v Plzni a pokračoval ve studiu na tehdy čerstvě vzniklé Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Vyprávěl nám, že k medicíně jej přivedla především četba popularizujících románů, tehdy velmi rozšířených a čtených autorů jako byl A. Majocchi a P. de Kruif. V roce 1958 ukončil studium na fakultě a získal tehdy udílený titul promovaný lékař. Starosti, kam nastoupí po promoci, si dělat nemusel žádné – v distribučním řízení dostal umístěnku na ORL oddělení nemocnice v Teplicích, i když jako medik docházel na chirurgickou kliniku, kde pošilhával po neurochirurgické operativě.

V Teplicích se ale čerstvému absolventu lékařské fakulty zalíbilo a na 4 roky, které zde strávil, rád vzpomíná. ORL oddělení tamější nemocnice mělo totiž na svoji dobu výbornou úroveň. Pod vedením zastupujícího primáře dr. Fialy a poté prim. dr. Špilera tu prožil první tovaryšské roky a naučil se solidně základům ORL “řemesla“. V roce 1961 jej prim. Špiler vyslal na stáž na plzeňskou ORL kliniku, kde se měl věnovat problematice alergických rinitid. Prof. Kotyza, tehdejší přednosta ORL kliniky, se v té době poohlížel po nových spolupracovnících a vypsal konkurs. Dr. Kaslovi se splnilo jeho přání vrátit se zpátky do Plzně, místo v tomto konkursu totiž získal. Je pravděpodobné, že pozitivní roli u konkurzní komise sehrála poznámka, kterou si prof. Kotyza udělal do svého zkušebního sešitu u Kaslova jména – poznamenal si totiž, že MUC. Kasl je „znamenitý logik“.

            Na ORL klinice dostal Dr. Kasl první výzkumný úkol– měl se věnovat alergickým onemocněním v ORL. Výsledky svých studií publikoval ve spolupráci s imunologem doc. Zavázalem.  V roce 1965 se mu splnilo další přání – získal totiž asistentské místo na klinice a začal se naplno věnovat výuce mediků. Měl proto všechny předpoklady – znalosti ORL oboru, talent, dar slova i zapálení pro náš obor. Jeho přednášky i praktická cvičení byly a jsou dodnes brilantním příkladem pedagogické práce. A medici to vycítili a řada z nich se jeho zápalem pro otolaryngologii nakazila.

            Po úrazu prodělal dr. Kasl operaci páteře a ke své lítosti musel přestat operovat. Začal se specializovat na audiologicko-foniatrickou problematiku. Velmi rychle si tento obor oblíbil a získal brzy své první ostruhy. Absolvoval stáže u prof. Seemana v Praze. Začal se prioritně zabývat problematikou akusticky evokovaných potenciálů. Pracoval na starém EEG přístroji společně s pracovníky ústavu experimentální patologie, kteří jako jediní tehdy vlastnili na fakultě počítač. Po prvních výsledcích bádání získala klinika zásluhou prof. Remse originální objektivní audiometr. As. Kasl dlouhodobě sledoval a vyhodnocoval poruchy sluchu z hluku a využíval objektivní audiometr k objasnění dynamiky sluchových ztrát. Vytvořil systém hodnocení a prevence poruch sluchu z hluku. Jeho systém se stal základem metodického pokynu MZ ČR. V roce 1975 ukončil as. Kasl postgraduální studium a získal titul CSc. Na habilitaci si ale musel počkat až do doby po sametové revoluci. Docentem  ORL se stal v roce 1990. V roce 1991 byl zvolen proděkanem fakulty a po dvě funkční období zprostředkovával komunikaci mezi fakultou a vedením fakultní nemocnice. Mimo jiné se zasloužil o vybudování nové radioizotopové laboratoře. Vedle práce pro fakultu byl aktivní i v komunální politice – jako člen zastupitelstva města Plzně vedl zdravotně sociální komisi. Členství v Rotary klubu využil k organizaci výměny žáků speciální školy pro děti s vadami sluchu v Plzni s obdobnou školou v Londýně. Ve výčtu jeho pracovních i občanských aktivit bychom mohli pokračovat ještě dlouho….

Zdeněk Kasl i v nejsmutnějších dobách autokracie jedné strany zůstal člověkem s pevnou páteří a jasně ukotveným niterným žebříčkem hodnot. Byl nám všem morální oporou a pro mediky velkým vzorem. Vychoval 4 syny a prožil plnohodnotný život se svojí milovanou paní.

Budeme na něj dlouho vzpomínat. 

Za Otorinolaryngologickou kliniku FN a LFUK v Plzni

Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

Další aktuality
přejít na archiv aktualit