Historie ORL – 100 let

Historie ORL – 100 let

V roce 2021 jsme si připomněli 100. výročí založení České odborné ORL společnosti.

Kniha je výsledkem několikaleté práce hledání a stopování historických dat a obrazové dokumentace především Ivana Kalivody, který dokázal objevit i neobjevitelná fakta. Je překvapující, v jakém rozsahu a kvalitě se podařilo uspořádat všechna fakta o České otorinolaryngologické společnosti, zmapovat vznik a život jednotlivých oddělení. Cílem bylo ukázat, jak vznikal náš krásný obor, jaká byla historie, ale poukázat i na ty, kteří otorinolaryngologii pěstovali a rozvíjeli. V textu jsou přehledně uvedeni i současní otorinolaryngologové pracující nejen na ORL klinikách a odděleních, ale i v ambulancích.

Stejně jako každá oblast lidských činností má i otorinolaryngologie své dějiny, které se začínají datovat v první polovině 19. století v návaznosti na výzkum v oblasti anatomie, fyziologie a globální vědecko-technologický pokrok. V Rakousko-Uherské monarchii se oto-faryngologie a rino-laryngologie začaly vyvíjet jako dva zdánlivě nesourodé obory ve Vídni a jen o něco málo později i v Praze. Do tohoto vývoje významným způsobem zasáhli právě čeští lékaři a pražská lékařské fakulta, a to zejména snahou o jejich emancipaci po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 1883 na českou a německou lékařskou fakultu.

Otorinolaryngologie v Českých zemích prošla nelehkým vývojem, kdy na počátku byly jen nesmělé pokusy zařadit, byť i jen přednášky z otologie ve výuce lékařství. Velkým úspěchem byl pak vznik české Otologicko-faryngologické kliniky v roce 1892, která postupně získala stabilní zázemí a materiálně-technické vybavení nejen pro každodenní klinickou praxi, ale i pro výzkum a výuku. Nicméně stále byla ve stínu své „starší sestry“, německé ušní kliniky, a plného rozvoje se dočkala až o několik dekád později, po skončení druhé světové války.

Kniha je koncipovaná geograficky, kdy jednotlivá pracoviště jsou rozdělena podle soudobého administrativního dělení krajů a okresů v České republice. Je to přehledné a jistě i zajímavé pro další generace, protože toto územní dělení bylo v minulosti nestálé, a třeba se v budoucnu ještě změní. Součástí každé kapitoly jsou portréty a biografické informace o primářích a přednostech jednotlivých pracovišť, ale i jiných významných osobnostech, které se zasloužily o rozvoj a šíření dobrého jména otorinolaryngologie.

Historie ORL – 100 let
pevná vazba, 672 stran formátu A5, rok vydání 2021
Výrobce: Tobiáš
ISBN 978-80-7311-206-6

Další aktuality
přejít na archiv aktualit