Zahraniční stáž na ORL oddělení Univerzitní Nemocnice Graz

Zahraniční stáž na ORL oddělení Univerzitní Nemocnice Graz

3.-7.6.2019 jsem absolvovala stáž na ORL oddělení Univerzitní Nemocnice v Grazu. Tamní pracoviště má dlouholetou tradici v endoskopické endonazální chirurgii, na kterou jsem se v rámci své stáže zaměřila

Graz neboli Štýrský Hradec je druhé největší město v Rakousku. Jeho centrum je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Dominantou Grazu je zámecký vrch Schlossberg, ze kterého je výhled na celé město a jeho široké okolí. Graz je univerzitní město, šestinu obyvatel tvoří studenti. Nabízí mnohé možnosti využití volného času od kulturních akcí, přes historické památky a galerie až po nespočetné cyklo a turistické trasy nacházející se v okolí města.

ORL oddělení Univerzitní Nemocnice v Grazu, které vede Univ. Prof. Dietmar Thurnher, tvoří 4 oddělení, všeobecné a specializované ORL ambulance a 4 operační sály. V rámci své stáže jsem trávila většinu času na operačních sálech, kde jsem sledovala celé spektrum ORL operativy – onkologické výkony, septorinoplastiky, UPPP a v neposlední řadě endonazální operace.

Nejvíce jsem se zaměřila na FESS. V Grazu provádí výkony basic i advanced FESS a každoročně se zde pořádá FESS kurz, kterého se účastní lékaři z celé Evropy. V průběhu stáže jsem měla možnost sledovat několik operací frontálního sinu s použitím CT navigace, která je k dispozici na 2 ze 4 sálů. Dále jsem sledovala mnohé antrostomie, ethmoidektomie a sphenoidektomie. Všechny operace, které jsem měla možnost zhlédnout, byly provedeny pro chronickou rhinosinusitidu s polypy, ale na tamním pracovišti se běžně provádí i endoskopické resekce tumorů nosních dutin a VDN.

Všichni lékaři zdejší kliniky mluví anglicky a byli velmi ochotní mi vše popsat a vysvětlit, za což jim patří můj vděk. V rámci stáže jsem měla přiděleného školitele, který mě ochotně provedl po oddělení a vysvětlil organizaci práce na pracovišti. Ta je velmi podobná jako v České Republice.

Velmi si cením možnosti vycestovat do zahraničí a nahlédnout pod ruce lékařům, kteří patří v oblasti endoskopické endonasální chirurgie k evropské špičce.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Zuzana Jeřábková

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov