18. ročník Česko-německých ORL dní

18. ročník Česko-německých ORL dní

Ve dnech 19. – 21. září 2019 proběhl již 18. ročník Česko-německých ORL dní, odborné akce určené především mladým ORL lékařům, která si klade si za cíl výměnu odborných znalostí z oboru otorinolaryngologie i navázání nových kontaktů a prohlubování přátelství obou sousedících zemí.

Letos byl kongres pořádán v Pardubicích pod odbornou záštitou přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MUDr. Jana Vodičky, Ph.D..

Nosnými tématy byla olfaktologie a gustologie, rekonstrukční chirurgie a problematika krvácení v ORL oblasti. Odborný program byl doplněn společenským programem s komentovanou prohlídkou hradu na Kunětické hoře.

Celý kongres přinesl nejen kvalitní teoretické přednášky, ale především příjemná setkání a navázání nových vztahů s kolegy ze sousedních zemí, ale i se zvanými řečníky z dalekého Japonska. Mnozí z lékařů zde měli první příležitost k prezentaci v anglickém jazyce a všichni si vedli velmi dobře. Cenu pro nejlepší prezentaci do 35 let si odnesly mladé lékařky dr. Valiyeva za německou stranu a dr. Švejdová za ČR. Vítězům gratulujeme.

Příští ročník Česko-německých ORL dní se bude konat 18. – 19. září 2020 v německém městě Halberstadt.

 

Za pořadatele,

MUDr. Jan Lazák