5. evropský ORL kongres – 5<sup>th</sup> Congres of European ORL-HNS

5. evropský ORL kongres – 5th Congres of European ORL-HNS

Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2019 se v Bruselu uskutečnil 5. kongres evropské otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5th Congress of European ORL-HNS). Kongres pořádala Confederation of European ORL-Head and Neck Surgery (CEORLHNS), prezidentem akce byl Marc Remacle (nyní pracující v Lucembursku), předsedkyní vědeckého výboru byla Elisabeth Sjögren z Nizozemí.

V kongresovém centru Square v centru Bruselu se sešlo téměř 3 000 odborníků z přibližně 80 zemí nejen Evropy, ale i světa. Účastníků z České republiky bylo 21 (z nich 10 bylo pozvanými řečníky), ze Slovenska 7 účastníků, z kterých bylo 5 pozvaných přednášejících. Odborný program pokrývající celou šíři oboru byl rozdělen tematicky do skupin: otologie/neurootologie, hlava a krk, rinologie, laryngologie, dětská ORL problematika, spánková medicína, plastická chirurgie obličeje, baze lební, foniatrie, slinné žlázy, obecná ORL a zcela nově základní ORL, věnovaná edukativně zaměřeným přednáškám pro lékaře v přípravě na specializační zkoušku. Tato část programu se setkala zvlášť pozitivním ohlasem. Program probíhal v 15 paralelních sekcích, rozdělen byl na keynote přednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná ústní sdělení a e-posterové sdělení.

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology).

Prostor výstavy zaplnilo 47 vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu.

Během valného shromáždění CEORLHNS bylo rozhodnuto o pořádání následující evropských ORL kongresů: 2021 v Miláně (Piero Nicolai) a 2023 v Dublinu (John Russell). Zvoleni byli i noví členové Výboru CEORLHNS: President-Elect Per Caye-Thomasen (Dánsko), General Secretary-Elect Elisabeth Sjögren (Nizozemí), Treasurer-Elect Tomislav Baudoin (Chorvatsko). V aktivní funkci pro roky 2019-2021 na pozici prezidenta CEORLHNS bude působit Cem Meco (Turecko), generálním sekretářem bude Jan Plzák a pokladníkem Miroslav Tedla.

Velmi potěšitelnou zpětnou vazbou od účastníků a zástupců firem, ale i členů výboru CEORLHNS, bylo srovnání s 3. kongresem Evropské ORL a chirurgie hlav a krku z roku 2015 v Praze (prezident kongresu Jan Betka). Pražský kongres je trvale vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do průběhu a organizace akce po odborné i společenské stránce a bruselský kongres se mu zejména odborným programem velmi přiblížil.

Jan Plzák

Miroslav Tedla