Zahraniční stáž na ORL klinice v Nijmegenu

Zahraniční stáž na ORL klinice v Nijmegenu

V květnu tohoto roku jsem díky podpoře ČSORLCHHK ČLS JEP v rámci projektu cestovního grantu pro mladé ORL lékaře měla možnost vycestovat na zahraniční stáž na ORL kliniku v holandském Nijmegenu.

Nijmegen je městečko situované na východě Nizozemska, nedaleko od německých hranic. Počtem 175 tisíc obyvatel sice nepatří mezi největší, zato ale oplývá bohatou historií sahající až do římské éry. Chlubí se přívlastkem nejstarší město Nizozemska. Traduje se, že IX. legie, elitní oddíl římských vojáků, je úzce spojen s městem. Nález tří dlaždiček v centru města nesoucích číslo IX. legie popírá legendu o její znepokojivém zmizení. Toto vyprávění se stalo i námětem pro film Orel Deváté legie.

ORL klinika, kde jsem absolvovala stáž, je součástí Radboud University Medical Center. Nemocnice byla založena v roce 1956 a vzdělává přibližně tři tisíce studentů, kteří kromě všeobecného lékařství mohou studovat také v oboru biomedicínské vědy, kognitivní neurovědy, zubní lékařství a obor molekulární mechanismy nemocí.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Nijmegenu se specializuje na onkologii hlavy a krku, faciální chirurgii a poruchy sluchu, jejich genetické příčiny a léčbu. Představuje evropskou špičku v ušní chirurgii. Operační sály jsou vybavené nejmodernější mikroskopickou technikou. Zkušení chirurgové pod vedením doktora Henriho Marrese mě trpělivě provázeli celým spektrem sanačních a rekonstrukčních operací ucha, měla jsem možnost shlédnout například operace cholesteatomů, subtotální petrosektomie, implantace kochleárních implantátů a BAHA sluchadel.

Za zmínku stojí fakt, že 95 procent ušních operací probíhá v režimu jednodenní chirurgie. V případě, že je pacient 5 hodin po operaci bez komplikací, odchází do domácího ošetřování. Tato skutečnost je jistojistě jedna z věcí, která má na holandské zdravotnictví příznivý ekonomický dopad.

V případě dětských pacientů bylo pravidlem, že rodič dítě doprovázel až na operační sál. Tam byl před úvodem do celkové anestezie celý operační postup a následná pooperační péče operatérem stručně vysvětlena.

Pracoviště nezaostává ani v rámci výzkumu, kde v současnosti probíhá rozsáhlá studie na identifikaci genových defektů u Usherova syndromu. Pod vedením profesora Emmanuela Mylanuse je dále realizována studie se zaměřením na zavádění bilaterálních kochleárních implantátů pomocí 3D zobrazení.

Velmi oceňuji snahu a ochotu české ORL společnosti podporovat mladé lékaře, aby mohli vycestovat na zahraniční studijní pobyt. Můžeme tak obohatit nejen své vlastní vědomosti a dovednosti, ale zároveň i motivovat další kolegy, kteří tuto možnost ještě nevyužili. Audaces fortuna iuvat!

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Katarína Jankulová
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.