Zpráva z týdenní stáže v Mannheimu

Zpráva z týdenní stáže v Mannheimu

V květnu tohoto roku jsem se zúčastnila odborné zahraniční stáže v univerzitní  nemocnici ve městě Mannheim, který je druhým největším městem spolkové země Bádensko-Württembersko. V Mannheimu se nachází jedna z nejvýznamnějších německých lékařských fakult Universitäts Medizin Mannheim (UMM) s univerzitní nemocnicí. 

Na ORL klinice UMM pracoval i světově uznávaný Prof. MUDr. Karl Hörmann, který zde před 26 lety založil Centrum spánkové medicíny. Toto centrumje k dnešnímu dni největší v Evropě a je jedním z předních světových institucí v oblasti diagnostiky a léčby poruch spánku vůbec. Spánkové oddělení disponuje celkem 25 lůžky k diagnostickým vyšetřením a za rok zde proběhne zhruba 7000 vyšetření abnormalit spánku. 5 lůžek je určeno pro vícekanálové polygrafie a nachází se přímo v hlavní budově, 20 lůžek k polysomnografickým vyšetřením se nachází v tzv. pacientském domě. Z terapeutických postupů je zde kromě konzervativní léčby pomocí přetlakové ventilace přistupováno také k chirurgickým výkonům, implantuje se zde i hypoglossální neurostimulátor. Mají zde s touto chirurgickou technikou největší zkušenosti z celého Německa a probíhá zde i školení lékařů ze všech zemí Evropy.

Ambulance spánkové laboratoře funguje 5 dní v týdnu a monitorace probíhají kromě pátku každou noc. Jsou zajišťovány zaškoleným personálem. Přímo na oddělení probíhá i online titrace přetlakové ventilace.

V UMM funguje systém centrálních operačních sálů, ORL klinika má vyčleněny tři sály. Kromě toho využívá také dva ambulantní sály pro menší spánkové výkony, jako například radiofrekvenčně asistovaná uvulopalatoplastika v lokální anestezii. Jsou zde také prováděny endoskopie v léky navozeném spánku (DISE). DISE probíhá pod EEG kontrolou a aplikaci Propofolu v dávce dle EEG monitorace hloubky spánku  provádí ORL lékař bez přítomnosti anesteziologa.

 Kromě chirurgických výkonů běžně prováděných i na našem pracovišti jsou zde implantovány čelistní protraktory ve spolupráci s ortodontisty. V týdnu, kdy jsem na klinice stážovala, proběhly také dvě implantace hypoglossálního stimulátoru – první pod vedením Prof. Dr. Med. Maurera a druhá pod vedením Prof. Dr. Med. Aderholda. Jedná se o výkon, kdy je implantován stimulátor na část hypoglossálního nervu pro stimulaci kontrakce musculus genioglossus. Výkon je vhodný pro pacienty se středně těžkým až těžkým syndromem spánkové apnoe.

Stáž na ORL klinice hodnotím jako velmi přínosnou pro můj odborný i osobní rozvoj, cenná je také navázáním kontaktů s německými kolegy. Vše proběhlo za finanční podpory cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP. Za tuto možnost děkuji a pokládám systém cestovních grantů pro mladé lékaře  ze velmi dobrou cestu podpory vzdělávání a získávání odborných znalostí.

MUDr. Markéta Hudečková

Další aktuality
přejít na archiv aktualit