Zahraniční stáž na ORL klinice v La Paz v Madridu

Zahraniční stáž na ORL klinice v La Paz v Madridu

V říjnu 2019 jsem absolvovala stáž na zahraničním otorinolaryngologickém pracovišti s podporou ČSORLCHHK ČLS JEP, která poskytuje týdenní cestovní granty mladým ORL lékařům. Jako místo stáže jsem zvolila Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Univerzitní nemocnici La Paz v Madridu ve Španělsku. Nemocnice založená v hlavním městě v roce 1964 je veřejné zdravotnické zařízení. Z původní všeobecné nemocnice vzniknul do dnešního dne komplex 17 budov, kde jsou zastoupeny všechny specializace, které moderní medicína nabízí. Poskytuje péči nejen obyvatelům hlavního města, ale i pacientům z celého Španělska a také zahraničním klientům.

Místní Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pod vedením prof. Javiera Gavilána je vrcholovým pracovištěm oboru. Na klinice pracují přes dvě desítky lékařů, disponuje dvěma operačními sály, lůžkovým oddělením a několika všeobecnými i speciálními ORL ambulancemi. Samostatné oddělení pediatrické otorinolaryngologie se nachází v sousední budově mateřské a dětské nemocnice. Provádí zde široké spektrum chirurgických výkonů zahrnující i kochleární implantace, odstranění vestibulárního schwannomu, sanační a rekonstrukční operace ucha, rekonstrukce lícního nervu, funkční endoskopickou endonazální chirurgii, onkologickou operativu, endoskopické laryngeální výkony a chirurgii štítné a příušních žláz. Zhruba dvakrát týdně je operační program stanoven i na odpoledne a je vypsáno několik výkonů po 15. hodině, které provádí zvláštní směna. Jedenkrát v týdnu přicházejí pacienti na ambulantní výkony v lokální anestezii nebo analgosedaci.

Klinika poskytuje kompletní ambulantní péči. Ambulantní část mohou navštěvovat pouze dopředu objednaní pacienti, naopak neplánované ošetření probíhá na urgentním příjmu nemocnice a je dostupné pouze pro akutní případy. Dvakrát týdně je vyhrazena všeobecná ambulance pro pacienty s nemocemi krčními, třikrát v týdnu pak pro otologické a rinologické pacienty. Kromě pátků probíhá denně neurootologická ambulance, třikrát týdně tzv. hlasová poradna a jednou týdně ambulance dysfagická. Každý týden je jedno ráno věnováno onkologickému, konzultačnímu a rezidentskému semináři (mladí lékaři prezentují odborné téma). Délka hospitalizace a čekací doba na plánovaný výkon velmi připomínají situaci, na kterou jsem zvyklá z Prahy.

Pracovní doba zaměstnanců je od 8 do 15 hodin bez obědové pauzy, tzv. jornada intensiva, ve Španělsku častý pracovní režim. Lékaři bývají v rámci pracovního dne přiděleni na sál, ambulanci, nebo oddělení atd., během dne se pak již nepřemisťují mezi více místy. Na klinice se kromě zaměstnanců pohybují také studenti, místní i zahraniční, a lékaři z jiných pracovišť, opět buď španělští vykonávající povinnou praxi, nebo zahraniční. Za mého pobytu absolvovalo dobrovolnou stáž několik lékařek z různých zemí latinské Ameriky a Portugalska. S lékaři se lze bez problémů dorozumět i anglicky a jsou velmi ochotní k pacientům i kolegům, zahraniční návštěvníky nevyjímaje. Oproti českým zvyklostem jsem si nemohla nevšimnout přetrvávajícího paternalističtějšího vztahu lékař-pacient, míněno rozhodně v dobrém. Pacienti chodí k lékaři evidentně upravení, respektují ho a důvěřují mu. Před provedením jakéhokoli pro pacienta zatím neznámého vyšetření není zvykem ho dopředu zevrubně popisovat nebo k němu pacienta přemlouvat, přestože lékaři jsou i velmi mladí rezidenti. Ani jednou jsem nezažila, aby pacient diskutoval, zda lepší postup než lékařem navrhovaný není jiný, který slyšel od souseda nebo našel ve vyhledávači google.

Já jsem stáž pojala jako všeobecnou a seznamující s poměry na zahraničním ORL pracovišti jako takovém, pozorovala jsem na většině ambulancí a na sálech se snažila vidět co nejvíce typů výkonů. Klinika je ale určitě vhodná i pro absolvování monotematické stáže prakticky všech subspecializací otorinolaryngologie. Pobyt v La Paz byl pro mě jednoznačně obohacující a doporučuji ho případným zájemcům.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Veronika Svobodová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole