32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

5.-8. listopadu 2019, Praha

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP uspořádala tradiční, letos již 32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie (včetně disekčního kurzu, který je v současnosti jediným svého druhu v České republice).

Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 29 lékařů z České republiky, Slovenska, Německa, Ruska a Arménie, 17 z nich se podílelo na preparačním kurzu na kadaveru. Protože je kurz zařazen mezi sedm vybraných evropských kurzů, které jsou podporované Evropskou rinologickou společností, poprvé se ho účastnila lékařka, jejíž účast byla kryta grantem Evropské rinologické společnosti.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, komplikací atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální a infraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití různých typů shaverů (včetně shaverů s vestavěnou koagulací) a demonstraci různých navigačních systémů (optických i elektromagnetických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endoskopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne pokročilé části kurzu bylo 19. ORL Vincentka Fórum, v rámci něhož, zazněla přednáška o invertovaném papilomu. Dále v rámci kurzu zazněly přednášky o přístupech do čelní dutiny, juvenilním angiofibromu nosohltanu, maligních nádorech nosu a rinobaze, dakryocystorinostomii, průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášena operace sfenoidu, revizní operace pro expanzivní polypózu s šířením mimo VDN, plastika rinobaze nazoseptálním lalokem pro likvoreu. Operace byly vedeny s využitím navigačních přístrojů s optickým nebo elektromagnetickým naváděním.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům unikátní odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 10.-13. listopadu 2020 (www.fesskurz.cz).

Za pořadatele Jan Plzák

Další aktuality
přejít na archiv aktualit