XXV. Beskydský ORL den  „Stárnoucí otorinolaryngolog“

XXV. Beskydský ORL den „Stárnoucí otorinolaryngolog“

Ostravice, 1.-2. listopadu 2019

Jubilejní 25. ročník pravidelné nadregionální akce pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku se konal v krásném prostředí v centrální části Beskyd – v Ostravici. Semináře se zúčastnilo 160 účastníků.

Na začátku semináře byla poprvé představena monografie Poruchy dýchání ve spánku (J. Betka, J. Kubíčková, J. Klozar, K. Šonka a kol., nakladatelství Tobiáš), která je věnována aktuálnímu tématu – chirurgické léčbě poruch spánku.

Odborný program byl zaměřen na nemoci (nejen ORL původu), které mohou potkat „stárnoucího otorinolaryngologa“ (tedy kohokoliv) s přibývajícím věkem.

XXIV. Beskydský ORL den – posluchači

M. Bar (neurologie, Ostrava) hovořil o organizaci péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou a o bolestech zad. Zmínil zásady, která musí znát především rychlá záchranná služba, aby byl postižený dopraven do správné nemocnice (centra) a včas zahájena adekvátní léčba.

V. Procházka (intervenční angiologie, Ostrava) prezentoval možnosti současné intervenční angiologie. Poukázal na řadě kazuistik pokrok, kam se obr v posledních desetiletích posunul. Velmi zábavná (zároveň ale smutná) byla prezentace žádanek o radiologické vyšetření, která jsou odesílána lékaři. Je až neuvěřitelné, jaká je „lidová tvořivost“ lékařů.

V. Chrobok (ORL, Hradec Králové) hovořil o vybraných projevech ORL nemocí ve vyšším věku. Zvláště zajímavá a názorná byla videoukázka o metodice hodnocení bolesti (vizuální analogová škála) u méně spolupracujících pacientů.

K. Zeleník (ORL, Ostrava) hovořil o vlivu věku na třes ruky operatéra. Je zřejmé, že by každý měl mít sebereflexi a vědět, kdy přestat operovat.

P. Vítek (interna, gastroenterologie, Frýdek Místek) hovořil o pokrocích v interně a gastroenterologii. Byl zdůrazněn význam prevence (koloskopie) pro snížení incidence karcinomu konečníku a tlustého střeva. Současně byly představeny další moderní metody a postupy z revmatologie a kardiologie.

P. Šilhán (psychiatrie,Ostrava) zaujal naprosto všechny posluchače rozborem psychosociálních vlivů z dětství na život a chování dospělých. Pokud by přednášku s diskusí slyšeli studenti medicíny, nepochybně se chtěli stát výhradně psychiatry

Pořadatelům se podařilo udržet dobrou úroveň této krátké ale velmi intenzivní akce a to jak v odborné části, tak i části společenské. Organizátoři se těší na XXVI. Beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu (6.-7.11.2020).

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Další aktuality
přejít na archiv aktualit