Kurz  IPVZ Septoplastika – současné trendy

Kurz IPVZ Septoplastika – současné trendy

Dne 17. 10. 2019 proběhl na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ již tradiční kurz věnovaný problematice chirurgie nosního septa.
Přednášejícími byli vedoucí kurzu as. MUDr. Miloš Taudy, prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D. a as. MUDr. Simona Maléřová. Účastníci vyslechli přednášky věnované anatomii dutiny nosní a nosního septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti, indikacím k provedení septoplastiky, podrobně byly prezentovány moderní chirurgické techniky i pooperační péče.
V druhé části kurzu operatéři předávali své zkušenosti se septoplastikou v rámci live surgery přímo na operačním sále pomocí videoendoskopie. Kurz byl jako v minulých letech plně obsazen.
Věříme, že tento kurz přispěl k prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných otorinolaryngologů a těšíme se na další setkání s kolegy opět na podzim 2020.

Za lektory
As. MUDr. Miloš Taudy

Další aktuality
přejít na archiv aktualit